Archiv
Napsal(a) Yetti dne 03.09.2013, přečteno 812x, komentováno 0x
Pod tímto odkazem najdete program klubu na podzim 2013. Na turnaje nebo nedělní hraní se prosím raději přihla?te. Na volné hraní je mo?né přijít kdykoli, bez ohlá?ení i bez partnera.

Napsal(a) My? dne 15.08.2013, přečteno 806x, komentováno 0x
Leto?ní výjezdní zasedání Chaosu se koná v termínu 20.-22.9. v Kroměří?i. Formát je podobný jako v?dy, jedná se o víkend, přes den je prostor na výlet, večer se hraje brid?.
Podrobné informace naleznete v pozvánce.
Napsal(a) Yetti dne 18.05.2013, přečteno 811x, komentováno 0x
Od středy 29.5. přecházíme na prázdninový re?im, který se téměř neli?í od celoročního. Hraje se ka?dou středu od 18:00 na Palubě a v případě vhodného počtu osob (8,9,12+) se hraje turnaj.

Z důvodu dovolených máme docházkový formulář, ve vlastním zájmu udr?ujte svoji docházku aktualizovanou - lidi ji podle mojí zku?enosti pou?ívají, kdy? se rozhodují, jestli přijít nebo ne. Link je tady: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Al_XQX7B4ntZdHNxdkFLYkVJQlE1Sk1NdTJZVWpVMkE#gid=0
Napsal(a) Yetti dne 03.11.2012, přečteno 770x, komentováno 0x
7.11. se od 18:00 v Palubě uskuteční klubový turnaj. Pokusím se připravit i malé poho?tění sovětskými produkty, kdy? u? se nám se?lo takové datum :-)

Prosím o přihlá?ky dopředu. Budeme hrát Howell, počet rozdání podle počtu přihlá?ených.

Napsal(a) Yetti dne 27.09.2012, přečteno 626x, komentováno 0x
Od poloviny října se bude v na?em klubu konat kurs pro v?echny zájemce o karetní hru brid?. Nabízím Vám naučit se soutě?ní variantu této hry, která Vám umo?ní účastnit se různých akcí a soutě?í a stát se součástí brid?ové komunity.

V České republice je mimořádně vysoký podíl mladých hráčů a ná? klub je věkem svých členů je?tě pod republikovým průměrem - vznikli jsme před 13 lety jako studentský klub při ČVUT.

Program kursu

Středa 10.10. od 18:30 - ukázka brid?e v rámci festivalu deskových her Deskohraní. Mů?ete se přijít podívat do Michnova paláce na Malé Straně, kde členové na?eho klubu v rychlosti vysvětlí pravidla a budete si moci zkusit několik ukázkových partií. Více na www.deskohrani.cz

Pondělí 22.10. od 18:00 - úvodní hodina na Palubě, jak se tam dostat najdete na www.paluba.cz. Podrobněji vysvětlím pravidla brid?e a v druhé části si zahrajeme zjednodu?enou variantu brid?e, kde si některá ze základních pravidel procvičíme. Účastníci neplatí herné na Palubě - úvodní hodina je nezávazná a zcela zdarma.

Dal?í lekce - po úvodní lekci byste se měli rozhodnout, zda se kursu zúčastníte. Podle počtu a preferencí účastníků se domluvíme na dal?ích lekcích. Počítám s jednou lekcí týdně (18:00-21:00) do Vánoc. Před Vánoci uspořádáme turnaj, kterým kurs zakončíme. V novém roce mohou předná?ky v případě zájmu pokračovat pokročilej?ími tématy.

Va?e investice

Na Palubě se platí herné, celý kurs Vás přijde na maximálně 360 Kč, studenty na 200 Kč. Platí se na baru (ne u mě), nejvhodněj?í variantu vstupného si vyberete z nabídky na www.paluba.cz.

Pro úspě?né absolvování kursu je nutná učebnice - nikdy si nezapamatujete do detailu v?echno, co na kursu řeknu, navíc při čtení ty informace budete vnímat v nových souvislostech. Kní?ka stojí 50 Kč, má 176 stránek a mám jich, doufám, dostatek.

A Va?í nejdůle?itěj?í investicí je jeden večer týdně. Brid? je krásná a zábavná hra, ale na začátku klade odpor. Do jejích krás je třeba proniknout a to je mo?né jen pravidelným hraním.

Kontakt a přihlá?ky

Na ukázku v rámci Deskohraní není potřeba se hlásit. Kdy? budete mít cestu kolem, zastavte se, podívejte se a zkuste si zahrát.

Velmi bych ocenil, kdybyste se mi přihlásili na úvodní lekci. Samozřejmě je mo?né přijít bez ohlá?ení, ale rád bych dopředu znal přibli?ný počet účastníků. Stačí poslat mail, odpovím a budu s Vámi počítat.

Na v?echny dal?í lekce u? je potřeba, abych Vás očekával. Pokud nepřijdete na úvodní lekci a budete se chtít ke kursu připojit, musíte mi poslat mail. Takto zajistím, ?e se určitě budete moci přidat.

Mail na mě je: p.poslednik(zavináč)volny.cz

Budu se na Vás tě?it na kursu brid?e.
Přemysl Posledník

Napsal(a) Yetti dne 24.09.2012, přečteno 310x, komentováno 0x
Chtěl bych Vás pozvat do klubu Paluba na turnaj 3.10.. Hla?te se mi prosím předem, jednotlivci i páry. Přihlá?ky uzavřu 3.10. v 18:00 tak, abychom mohli do 10 minut začít hrát. Budeme hrát podle jednoho z na?ich rozpisů, rozdání bude mezi 18 a 22. Budeme hrát svi?ně (rozuměj "podle pravidel"), t.j. na sestavu bude 16 minut (2 rozdání) nebo 23 minut (3 rozdání). Případný pozdní příchod mi prosím ohla?te telefonicky, číslo je 731659888. Prosím o disciplínu - přihla?te se, přijďte včas, hrajte roumnou rychlostí - aby se nám turnaj povedl.

Ten turnaj je náhodou v den mých narozenin, a tak si dovolím Vás pozvat po brid?i na pár piv. Proto prosím v přihlá?ce uvádějte, jestli jdete i na pivo, a? vím, pro kolik lidí mám dát rezervaci.

Tě?ím se na Vás.
Přemek

Přihlá?ení účastníci:
---------------------
<budu průbě?ně aktualizovat>
Napsal(a) mila dne 07.02.2012, přečteno 572x, komentováno 0x
Napsal(a) My? dne 07.11.2011, přečteno 383x, komentováno 0x
Jak bylo dohodnuto na schůzi klubu, ve středu 23.11. se v rámci pravidelného hraní klubu Chaos v Palubě uskuteční otevřený párový turnaj s podtitulem Beaujolais. Začátek turnaje je v 18:15, uzávěrka přihlá?ek v 18:00. Jak u? název napovídá, vítěz se mů?e tě?it na lahvinku mladého vína.
Napsal(a) My? dne 14.10.2011, přečteno 512x, komentováno 0x
Leto?ní výjezdní zasedání Chaosu se koná v termínu 27.-30.10. v Golčově Jeníkově. Podrobné informace naleznete v pozvánce.
Napsal(a) mila dne 02.05.2011, přečteno 629x, komentováno 0x
Tento víkend proběhl ji? čtvrtý ročník turnaje ve Slavonicích. Výsledky jsou na stránkách turnaje.
Napsal(a) My? dne 31.03.2011, přečteno 402x, komentováno 0x
!!! POZOR, ZMĚNA !!! Turnaj přelo?en na 18.5. V?e ostatní platí.

Ve středu 11.5. se v klubu deskových her Paluba uskuteční otevřený párový turnaj Chaosu. Zváni jsou samozřejmě v?ichni brid?isté, jak z ostatních klubů, tak neorganizovaní.

Začátek turnaje je v 18:15, prezentace od 18:00. Hrací schéma bude určeno podle počtu přihlá?ených. Turnaj je zdarma, platí se pouze vstupné dle ceníku Paluby. Hlásit se mů?ete na jll@seznam.cz, přihlá?ky se přijímají a? do okam?iku zahájení turnaje.

Nejlépe umístěné páry čeká překvapení :-)
Napsal(a) My? dne 02.12.2010, přečteno 494x, komentováno 0x
Ve středu 15.12. se na Palubě uskuteční vánoční brid?ový turnaj. Začátek 18:15, prezentace od 18:00. Platí se pouze vstupné dle ceníku Paluby.

Výsledky:
1. Březovský - Zázvorka 79,5
2. Hlaváč - Posledník 77
3. Kálalová - La?tovička 66,5
4. Roubal - ?anc 61,5
5. Justová - Lusk 58
6. Bahník - Novotný 54,5
7. Hovorka - Sobura 54
8. Dvořáková - Čaj 47
Napsal(a) My? dne 21.10.2010, přečteno 396x, komentováno 0x
Tradičně jako - téměř :-) - ka?dý podzim i letos pořádáme kurs brid?e pro nováčky, viz pozvánka. Víte-li o někom, kdo by mohl mít zájem, určitě se mu zmiňte.
Napsal(a) Yetti dne 19.07.2010, přečteno 1802x, komentováno 0x
Pozvánka v če?tině

Invitation in English

CZ Zveme v?echny brid?isty na Velkou cenu Prahy 2010, která se koná jako součást festivalu deskových her Deskohraní 2010, a to v termínu od 15. do 17. října 2010. Velmi prosíme o předbě?né přihlá?ky, podle jejich počtu bude brid?ovému turnaji v rámci festivalu přidělen sál, jeho? kapacitou bude potom omezen počet účastníků. Přihlá?ení budou mít účast garantovánu, ostatní pouze do zaplnění kapacity sálu.

Na těchto stránkách budeme průbě?ně uveřejňovat informace a seznam přihlá?ených účastníků.

ENWe invite all bridge players to the Grand Prix of Prague 2010, which is played as a part of the board game festival Deskohraní 2010. Please inform us of your intention to participate, the bridge tournament will be provided playing hall within the festival based on number of preliminary registrations. We guarantee participation only to those, who have registered in advance, all others only up to the hall capacity.

On this website, we will be posting news and updating the list of registered participants.

Doprava / Transport

CZ Turnaj se koná v Tyr?ově domě na Újezdě. Nejbli??í zastávka tramvaje je Újezd, z hlavního nádra?í tam dojedete linkou 9, z ostatních míst Prahy je?tě linkami 12,20 a 22. Přestup z metra doporučujeme na Národní třídě (linka B), případně I.P.Pavlova (z ji?ního města, P+R Chodov, Opatov) nebo Anděl (jihozápadní město, P+R Zličín).

Nedoporučujeme jezdit a? na místo vlastním automobilem, parkování není zaji?těno a v historickém centru Prahy je parkování drahé a obtí?né. Pokud jedete z míst mimo Prahu, doporučujeme vyu?ít hlídaných parkovi?? P+R na kraji města. Parkovné v kombinaci s jízdenkou MHD stojí 10 Kč na den.

EN The tournament takes place in a palace called Tyr?ův Dům, site of the Czech Sokol movement. The closest tram stop is Újezd, from the main train station it may be reached by tram no. 9, from other places in Prague as well by nos. 12,20 and 22. To reach the place by the metro, change trams at Národní třída (B line), or I.P.Pavlova(from south, P+R Chodov, Opatov) or Anděl (west, southwest, P+R Zličín).

We do not recommend driving your own car to the playing room. Parking in the historical centre of Prague is costy and hard to find. If coming from outside of Prague, use the P+R guarded parkings on the edges of Prague, they cost 10 Kč (EUR 0.40) per day, if combined with public transport ticket.

Umístění na mapě / Location on the map

Seznam přihlá?ených / List of participants

Dvojice / Pairs
Bahníková - Barnet
Bahník P. - Svoboda
Ambro? - Klíma
Horáček Jar. - Mu?ík
Beran - Nulíček
Černá - Hoderová
Martynek ml. - Pulkrab ml.
Červenka - Dostál
Hlaváč J. - Posledník
Benák - Kafka
Hájková - Bahník O.
Macura - ?lemr
Lamser - Říha S.
Pokorná - Kopřiva
Vrkoč - Mczizs(PL)
Svobodová - Spálovský
Kyptová - Humpál
Frab?a ml. - ?ylka
Bouřa - Králík F.
La?tovička - Stupka
Cetkovská - Králík J.
Novotný - Vojtík
Vajdová - Hebák
Bahník M. - Ludvík
Grosmanová - Mödritzer
Erdeová - Ma?ek
Tomčíková - Erde
Fořtová - Fořt
Kálalová - Scháňka
Dudková - Vlachová
Krásová - Schulzová K.
Kolínský - Lauer
Batelová - Batela
Zadra?ilová - Pírek
Gallik - Janas
Botur - Kolek
Schulzová V. - Suchá
Kořínek - Maňák
Pojman - ?anc
Haman - Pivnička
Pěkný - Zajíček
Hozda - ?kalda
Ertner - Horáček
Hubená - Hubený

Dru?stva / Teams

Acol - Bahníková, Bahník P., Svobodová, Svoboda
2. - Černá, Hoderová, Martynek ml., Pulkrab ml.
Chaos - Červenka, Dostál, Hlaváč J., Humpál, Kyptová, Posledník
4. - Pokorná, Kopřiva, Vrkoč, Mczizs(PL)
P.S. - Macura, ?lemr, Vozábal, Zadra?il
6. - Bouřa, Frab?a ml., Králík F., ?ylka
PT2010 - Holý, Stupka, La?tovička, Nulíček
8. - Cetkovská, Králík J., Novotný, Vojtík
9. - Erdová, Erde, Ma?ek, Tomčíková
Napsal(a) Yetti dne 24.06.2010, přečteno 382x, komentováno 0x
O prázdninách hrajeme stejně jako celý rok ka?dou středu od 18 hodin na Palubě.
Napsal(a) Yetti dne 13.05.2010, přečteno 484x, komentováno 0x
26.5. se odehraje poslední turnaj seriálu Paluba. Hráčů, kteří splňují klasifikaci, je 12 v následujícím pořadí:

1 Jiří Ma?ek 165
2 Jana Erdeová 165
3 Miloslav Pojman 146
4 Zdeněk La?tovička 125
5 Přemysl Posledník 108
6 Anna Kálalová 102
7 Marie Rosolová 88
8 Viktor ?anc 59
9 Jan Lusk 50
10 Iva Justová 34
11 Jana Dvořáková 20
12 Petr Čaj 14

Posledního turnaje se musí zúčastnit Míla Pojman, Anna Kálalová, Marie Rosolová a Petr Čaj, jinak vypadnou ze závěrečné klasifikace, proto?e mají pouze 7 účastí. Ostatní mají klasifikaci jistou.

Uvedené pořadí u? je po vy?krtání nejhor?ích výsledků, pokud jich nasbíral někdo více ne? 9.Napsal(a) Yetti dne 22.04.2010, přečteno 962x, komentováno 0x
Pozor / Attention

Hrací schema se změnilo, proto?e dvě dru?stva zru?ila svou účast. Začátky hraní v jednotlivé dny zůstávají nezměněny. Hrajeme v jedné skupině 13 kol ka?dý s ka?dým 8 rozdání.

The scheme has changed, because two teams canceled their participation. Starting times of all the days remain the same though. We will play a single round robin 13 rounds, 8 deals each

Sestavy dru?stev / Teams' lineups

Roky(A/HR) - Arno Lindermann, Pavo Marinkovič, Martin Rokyta, Peter Zelnik
Amatari(BY) - Irina Azarova, Olga Byckievich, Igor Byckievich, Viktor Lipnicki, Alexander Prokopenko, Sergej Romanovič
Kwidzyn(CZ/PL) - Eva Fořtová, Tomá? Fořt, Anna Gutowska, Janusz ?wider
PPN(CZ) - Ondřej Bahník, Luká? Barnet, Jan Novotný, Miloslav Pojman
MIKI(CZ) - Jaroslav Holý, Diana Krásová, Zdeněk La?tovička, Vladimír Nulíček, Věra Schulzová
Chaos(CZ) - Martin Dostál, Jan Hlaváč, Anna Kálalová, Přemysl Posledník
My?(CZ) - Iva Justová, Jan Lusk, Zdeněk Roubal, Viktor ?anc
Acol(CZ) - Eva Bahníková, Petr Bahník, Pavlína Svobodová, Ota Svoboda
SLEM(CZ) - Jana Erdeová, Zbyněk Lauer, Jiří Ma?ek, Lubo? Spálovský
1Q3J(H) - Klara Makara, Gabor Petravich, Gabor Mirk, Jozsef Kocsis
STS Chvojkovice(CZ) - Jiří Kopřiva, Jan Pivnička, Pavlína Vajdová, David Vozábal
BridgeBaseOffline(CZ/PL) - Piotr Bielecki, Soňa Hájková, Jarda Hájek, Kristýna Schulzová
Řáholec(CZ) - Věra Čechová, Michal Humpál, Monika Kyptová, Va?ek Kypta
HJJK(CZ/SK) - Helena Berglová, Josef Karhan, Karol Rezek,Jaroslava Soukupová


Program

Rozpis jednotlivých kol s časem začátku je ní?e.

Rounds' schedule below.

29.4. 16:00 - 18:30
Prezentace v Besídce. Prosím pouze o oznámení, ?e tým je na místě a případně uhrazení toho, co je?tě nebylo uhrazeno.

Presentation in Besidka. For presentation, please just let me know, that you have arrived. If you're supposed to sort out some cash with me, please arrange it before the tournament opening.

29.4. 18:30

Zahájení turnaje v Besídce.

Tournament opening at Besídka.

29.4. 19:00 1.kolo / Round 1

Roky-HJJK
Amatari-Řáholec
Kwidzyn-BridgeBaseOffline
PPN-STS Chvojkovice
MIKI-1Q3J
Chaos-SLEM
My?-Acol

29.4. 20:10 2.kolo / Round 2

Řáholec-Roky
HJJK-BridgeBaseOffline
Amatari-STS Chvojkovice
Kwidzyn-1Q3J
PPN-SLEM
MIKI-Acol
Chaos-My?

29.4. 21:20 3.kolo / Round 3

Roky-BridgeBaseOffline
Řáholec-STS Chvojkovice
HJJK-1Q3J
Amatari-SLEM
Kwidzyn-Acol
PPN-My?
MIKI-Chaos

30.4. 15:00 4.kolo / Round 4

STS Chvojkovice-Roky
BridgeBaseOffline-1Q3J
Řáholec-SLEM
HJJK-Acol
Amatari-My?
Kwidzyn-Chaos
PPN-MIKI

30.4. 16:10 5.kolo / Round 5

Roky-1Q3J
STS Chvojkovice-SLEM
BridgeBaseOffline-Acol
Řáholec-My?
HJJK-Chaos
Amatari-MIKI
Kwidzyn-PPN

30.4. 17:20 6.kolo / Round 6

SLEM-Roky
1Q3J-Acol
STS Chvojkovice-My?
BridgeBaseOffline-Chaos
Řáholec-MIKI
HJJK-PPN
Amatari-Kwidzyn

30.4. 18:30 7.kolo / Round 7

Roky-Acol
SLEM-My?
1Q3J-Chaos
STS Chvojkovice-MIKI
BridgeBaseOffline-PPN
Řáholec-Kwidzyn
HJJK-Amatari

30.4. 19:40 8.kolo / Round 8

My?-Roky
Acol-Chaos
SLEM-MIKI
1Q3J-PPN
STS Chvojkovice-Kwidzyn
BridgeBaseOffline-Amatari
Řáholec-HJJK

30.4. Po skončení hry / After play

Hotel Arkáda pro nás zorganizuje akci s grilem, pivem a ohněm. Bude to na zahradě, která jim patří. Detaily budou na nástěnce.

Arkada hotel will organize a party for us with grill, beer and campfire. It will be in a garden they own in the town. Details will be published on site.

1.5. 16:00 9.kolo / Round 9

Roky-Chaos
My?-MIKI
Acol-PPN
SLEM-Kwidzyn
1Q3J-Amatari
STS Chvojkovice-HJJK
BridgeBaseOffline-Řáholec

1.5. 17:10 10.kolo / Round 10

MIKI-Roky
Chaos-PPN
My?-Kwidzyn
Acol-Amatari
SLEM-HJJK
1Q3J-Řáholec
STS Chvojkovice-BridgeBaseOffline

1.5. Po 10.kole / After Round 10

Pauza na večeři / Dinner break

1.5. 19:10 11.kolo / Round 11

Roky-PPN
MIKI-Kwidzyn
Chaos-Amatari
My?-HJJK
Acol-Řáholec
SLEM-BridgeBaseOffline
1Q3J-STS Chvojkovice

1.5. 20:20 12.kolo / Round 12

Kwidzyn-Roky
PPN-Amatari
MIKI-HJJK
Chaos-Řáholec
My?-BridgeBaseOffline
Acol-STS Chvojkovice
SLEM-1Q3J

1.5. 21:30 13.kolo / Round 13

Roky-Amatari
Kwidzyn-HJJK
PPN-Řáholec
MIKI-BridgeBaseOffline
Chaos-STS Chvojkovice
My?-1Q3J
Acol-SLEM

1.5. Po skončení hry / After play

Po sečtení zbývajících výsledků a jejich kontrole vyhlá?ení vítězů a posezení v Besídce. Posledně nám nechali otevřeno poměrně dlouho. Zále?í na počtu lidí, jako v?dy :)

After counting the results and their check by players prize giving and possibly a few beers in Besidka, last time they were open till late because of us. Depends on number of those sitting in, as always :)

Napsal(a) Yetti dne 08.01.2010, přečteno 461x, komentováno 0x
Dal?í turnaje započítávané do seriálu Paluba o zajímavé ceny se budou konat v těchto termínech:

20.1.
10.2.
24.2.
17.3.
7.4.
5.5.
26.5.

Pozvánky budu je?tě rozesílat jednotlivě. Pokud ode mě pozvání na turnaje nedostáváte a rádi byste, po?lete mi prosím e-mail na p.poslednik zavináč volny.cz
Napsal(a) Yetti dne 11.12.2009, přečteno 2404x, komentováno 0x
Srdečně zveme na třetí ročník turnaje ve Slavonicích. Pozvánky v různých jazycích najdete pod odkazy ní?e. Tato stránka bude postupně aktualizována o nejnověj?í informace.

We invite all players to 3rd Slavonice Cup. Invitations in various languages may be found under links below. This web page will be continuously updated with latest information.


Pozvánka v če?tině

Invitation in English

Zaproszenie w języku polskim

Einladung auf Deutsch

Invitation en français

Priglashenie na russkom


Dřívěj?í ročníky / Slavonice Cup before.

Slavonice 2008

Slavonice 2009

Review of Slavonice 2009 by Janis Maurins


Přihlá?ená dru?stva / Signed-up teams.

Acol(CZ) - Eva Bahníková, Petr Bahník, Pavlína Svobodová, Ota Svoboda
SLEM(CZ) - Jana Erdeová, Zbyněk Lauer, Jiří Ma?ek, Lubo? Spálovský
Roky(A/HR) - Arno Lindermann, Pavo Marinkovič, Martin Rokyta, Peter Zelnik
Chaos(CZ) - Martin Dostál, Jan Hlaváč, Anna Kálalová, Přemysl Posledník
Kwidzyn(CZ/PL) - Eva Fořtová, Tomá? Fořt, Anna Gutowska, Janusz ?wider
Mi&Mo(BY) - Olga Byckievich, Igor Byckievich,?
Irina(BY) - Irina Azarova, Viktor Lipnicki, Alexander Prokopenko, Sergej Romanovič
My?(CZ) - Iva Justová, Jan Lusk, Zdeněk Roubal, Viktor ?anc
Řáholec(CZ) - Věra Čechová, Michal Humpál, Monika Kyptová, Va?ek Kypta
Statix(RO) - Ovidiu Agache, Costel Stroe, Vasile Donosa, Daniel Gheorghe
STS Chvojkovice(CZ) - Jiří Kopřiva, Jan Pivnička, Pavlína Vajdová, David Vozábal
1Q3J(H) - Klara Makara, Gabor Petravich, Gabor Mirk, Jozsef Kocsis
BridgeBaseOffline(CZ/PL) - Piotr Bielecki, Soňa Hájková, Jarda Hájek, Kristýna Schulzová
PPN(CZ) - Ondřej Bahník, Luká? Barnet, Jan Novotný, Miloslav Pojman
MIKI(CZ) - Jaroslav Holý, Diana Krásová, Zdeněk La?tovička, Vladimír Nulíček, Věra Schulzová
16.(CZ/SK) - Helena Berglová, Josef Karhan, Karol Rezek,...


Zatím samostatně přihlá?ené páry / So far single pairs


Zatím samostatně přihlá?ení hráči / So far single players


Do 20.4. budu tvořit týmy jen pokud k tomu dostanu instrukce. Po 20.4. volné páry a hráče sestavím do dru?stev tak, jak se mi bude zdát nejvhodněj?í.

Until April 20 I will only team up players when instructed. After this deadline, I will create teams from the outstanding pairs/players on best effort basis.


Doplňující informace o ubytování.

V Besídce je toho času 8 pokojů a 3 cenové kategorie. 2 nejdra??í pokoje jsou Vávra a Boháč. Standardní cena je pro 5 pokojů, pokoj Korýs je je?tě levněj?í. V?echny pokoje mohou být prodány jako jednolů?kové. V?echny informace jsou na stránkách hotelu. Cena ubytování pro turnaj se odvíjí od ceny na webu, cena na pozvánce platí jen pro nejdra??í 2 pokoje.

V Arkádě se nerozli?uje velikost pokoje, platí se 400 Kč za osobu a noc. K dispozici je 19 pokojů, z toho 6 jednolů?kových, 2 dvoulů?kové s oddělenými lů?ky, 3 dvoulů?kové s bezbariérovým přístupem a 8 klasických dvoulů?kových pokojů.

Additional information to accomodation

In Besídka there's 8 rooms and 3 price categories. The 2 most expensive rooms are Vávra and Boháč. Standard price counts for 5 rooms, room named Korýs is even cheaper. All the rooms may be occupied by a single person. All the information is on the hotel website. Price for the tournament depends on the room you choose. The price listed is for the most expensive rooms.

In Arkáda size of the room doesn't matter, price is per person and night. There are 19 rooms, among them 6 singles, 2 twins, 3 doubles with barrierless access and 8 doubles.

Společná přeprava / Group transport

Plánujeme zorganizovat společnou cestu vlakem z Prahy, pokud chcete jet s námi, přihla?te se prosím. Cena závisí od počtu osob (orientačně 180 Kč) a platit se bude ve vlaku. V případě zpo?dění vlaku posuneme začátek turnaje.

We plan to organize common train transport from Prague. If you wish to join, please sign up with the organizers. Fare depends on the number of people (around CZK 180) and will be collected on the train. If the train is late, we will move the tournament opening.

Jízdní řád / Timetable :

Praha hl.n. 14:00 R683 -> Havlíčkův Brod 16:00
Havlíčkův Brod 16:05 Os8365 -> Kostelec u Jihlavy 17:05
Kostelec u Jihlavy 17:11 Os28323 -> Slavonice 18:48

Přípojné vlaky na sebe čekají. Autobusové spojení, rovně? se 2 přestupy, je mo?né (bez slev pro skupiny), viz IDOS.

Connecting trains wait in case of delay. Bus transit, as well with 2 changes, is available with neither guarantee nor group discount. See National timetables.

How to get to Czech republic

Air connection is recomended to Prague, though Brno and Vienna are closer to Slavonice. The reason is, that there's the common group transport listed above, which you may take advantage of. You may come earlier, spend a day or two in Prague and then join us for the train ride.

The organizers may be capable of organizing your complete trip including sightseeing in Prague. Just ask and we'll see what we can do.

Here a few links to the cheap airlines flying to Prague:

WizzAir Hungarian lowcost airline, which has a base in Prague. Around 12 destinations.

Ryanair Notorious Irish lowcost, a few destinations, sometime overlapping with wizzair.

EasyJet British destinations plus a few continental.

SmartWings Prague-based mid-cost airline powered by charter TravelService.

Prague airport is operated by over 40 airlines excluding charters. Too get a full listing, please visit Prague Airport website.

By a day train, Prague can be reached easily from Dresden, Leipzig or Berlin. Nurenburg is connected by an expres bus operated by DB and Czech railways.

From the south, we recommend to connect via Ceske Budejovice, night train from Zurich, Innsbruck and Salzburg arrives around 8am. Ask us for more information.

From Poland, there's a Warsaw/Krakow-Prague daily overinght. After arriving in the morning and a walk in Prague, you may proceed with the common group train.

From western Poland, there's a possibility to take an overnight train to Wroclaw and then to connect to the train to Pardubice via Klodzko. It's slow, but may be pretty cheap.

From eastern Slovakia, there are more than 4 overnight trains to Prague. A recommended option is though taking a direct sleeper to Brno, change to a bus to Telc and after some sightseeing take one of the slow trains to Slavonice.
Napsal(a) Yetti dne 24.09.2009, přečteno 600x, komentováno 0x
Kurs brid?e začíná 7.10. na Palubě, zveme v?echny zájemce o brid?! Zároveň prosíme v?echny, kteří mají mo?nost, aby o kursu informovali na co nejvíc místech.

Oficiální pozvánka
Napsal(a) Yetti dne 15.09.2009, přečteno 603x, komentováno 0x
Srdečně zvu v?echny zájemce na seriál párových turnajů v klubu deskových her Paluba.

Oficiální pozvánka
Napsal(a) Yetti dne 15.09.2009, přečteno 862x, komentováno 0x
Kdy a kde

Ka?dou středu od 18:00 do cca. 21:00 v klubu deskových her Paluba, Lidická 40, Praha 5. Klub je otevřen a? do 23h. Plán a dal?í informace na webu Paluby.

Volné hraní

Volné hraní probéhá v?dy a je otevřené pro ka?dého, kdo alespoň částečně umí hrát brid?. Probíhá ka?dou středu, s výjimkou dní, kdy je na těchto stránkách vypsán turnaj. Ročně očekáváme takovou situaci 2-3x.

Volné hraní je přístupné i těm, kteří přijdou později (pokud to bude před devátou večer :-)) i těm, kteří musí dříve odejít. U volného hraní se střídá a v?dy si zahrají v?ichni, kteří přijdou.

Nepravidelné turnaje

Jestli?e se nás v 18:00 sejde dostatek, mů?eme pro zájemce uspořádat miniturnaj na 2,5-3 hodiny (18-22 rozdání). Hráči se zasednutím k turnaji zavazují dohrát do konce. Konec turnaje bude v?dy směrován k 21:00, ale kdo u? klubové turnaje hrál, ví, ?e je to termín orientační a mů?e se protáhnout.

Uspořádání turnaje se musí někdo ujmout. Pokud se Vám zdá, ?e lidí je dost, a chcete si turnaj zahrát, prostě to hlasitě navrněte :-)

Plánované turnaje

Plánované turnaje jsou vyhla?ovány samostatnou pozvánkou v sekci Aktuality. Pravidelně bývá plánovaný Vánoční turnaj poslední středu před Vánočními prázdninami.

Za kolik

Za hraní se platí podle ceníku Paluby. Jednorázové hraní stojí (v r. 2010) 50 Kč, studenti 40 Kč. Pokud si při placení vy?ádáte kartičku stálého hráče a budete si na ni při ka?dém placení nechat dávat razítka, bude Va?e čtvrtá účast zdarma.

Na kalendářní rok je mo?né si zakoupit členství Paluby, které umo?ňuje neomezené hraní (Deskové hry + brid?) v kterýkoli otvírací den, levněj?í občerstvení a výrazné slevy při nákupu deskových her. V roce 2010 to bylo 1000 Kč na ro, studenti 800 Kč. Podrobněji opět na webu Paluby.
Napsal(a) My? dne 10.08.2009, přečteno 508x, komentováno 0x
Blí?í se září a s ním i výjezdní zasedání Chaos klubu, spojené tradičně jak s brid?ovým turnajem, tak s mo?ností výletů do okolí. Po loňském Janově padl letos los na Srbsko, kde je za prvé taky hezky a za druhé je tam nesrovnatelně lep?í spojení, obzvlá?tě z Prahy.

Akce se uskuteční za ka?dého počasí, a to v termínu 11.-13.9.2009 (pátek a? neděle). Na programu je párový turnaj, systém hraní bude upřesněn podle počtu účastníků. Hrát se bude po v?echny tři dny, v pátek od 18 hodin, v sobotu od 16 hodin a v neděli od 10 hodin. Nejépe umístění hráči se mohou opět tě?it na zajímavé ceny.

Hraje se v hotelu Elma v Srbsku, kam se dá dostat buďto vlakem (z Prahy směr Beroun) nebo je z Prahy mo?nost vyrazit na kole pohodlnou cestou podél Berounky. Cena za celý pobyt včetně vkladů do turnaje je 1100 Kč na osobu, samotné startovné pro neubytované je ve vý?i 250 Kč na hráče.

Přihlá?ky a případné dotazy posílejte na adresu jll(na)seznam.cz
Napsal(a) Yetti dne 12.06.2009, přečteno 461x, komentováno 0x
Vzhledem ke stěhování společnosti Unicorn nebude přesně zřejmé, kde se tu kterou středu bude hrát. Jistá je jenom jedna věc - hrát se bude.

Členové budou informováni přes konferenci, ostatní prosím, aby se někomu z členů před náv?těvou klubu ozvali. A? se situace ustálí, uveřejníme opravené údaje o hrací místnosti.
Napsal(a) Yetti dne 06.04.2009, přečteno 915x, komentováno 0x
Vedoucí turnaje / tournament director

Petr Pulkrab & Zbyněk Pí?a

Program turnaje:

30.4. 14:45 - sraz účastníků párového turnaje / pairs' tournament registration

30.4. 15:00 - párový turnaj / pairs' tournament

30.4. 18:00 - zahájení turnaje / opeing ceremony

30.4. 18:30 - kvalifikace, 1.kolo / qualification, round 1

Jeliko? máme oficiální mo?nost dopravit se veřejnou dopravou, prosíme počítejte s tím, ?e na společný autobus budeme v případě zpo?dění čekat.

Because we have guaranteed public transport option, please count on a delay in case this public bus comes late.

30.4. 20:00 - kvalifikace, 2.kolo / qualification, round 2

30.4. 21:30 - kvalifikace, 3.kolo / qualification, round 3

Kvalifikace proběhne v 5 skupinách po 4 dru?stvech. Skupiny jsem rozlosoval pomocí rozdělení do 4 výkonnostních ko?ů (výkonnost jsem si dovolil tipnout, ono to ani jinak nejde). O slo?ení skupin rozhodnul los.

Qualification will be a round robin in 5 groups of 4 teams. We have drawn the groups using four baskets with different skill levels. The estimation of skill was completly my guess - didn't find a better way to do that.

První dva z kvalifikační skupiny postoupí do finalové skupiny o 10 dru?stvech. Svůj vzájemný zápas si přenesou a odehrají zbývajících 8 zápasů. Zbývající dva týmy budou zařazeny do finále B, takté? s přenosem vzájemného zápasu.

First two teams of each group will advance to the final group of 10. Their common result will be carried over, playing the remaining 8 games. The other two teams from each group will play final B, with the carry over as well.

Propozice je mo?né stáhnout zde.

Rozlosování skupin se startovními čísly / groups' draw with start numbers

Skupina A/ Group A
1 Acol (CZ) - Eva Bahníková, Petr Bahník, Pavlína Svobodová, Ota Svoboda
2 Linz (A) - Maria Schrober, Michaela Wufka, Max Füreder, Wolfgang Berner
3 MMTS Kwidzyn (PL) - Anna Gutowska, Janusz Swider, Jacek Kaczor, Krzysztof Stefaniak
4 BK Máj (CZ) - Josef Karhan, Lubomír Kořínek, Monika Kyptová, Václav Kypta

Skupina B/ Group B
5 Honzíci (CZ) - Jana Ertnerová, Vlastimil Jaro?, Jan Martynek, Jan Martynek
6 STS Chvojkovice (CZ) - Michal Humpál, Denisa Pěkná, Pavel Pěkný, Pavlína Vajdová
7 P.P. (CZ) - Ondřej Bahník, Markéta Dudková, Petr Jelínek, Miloslav Pojman
8 JALO (CZ) - Jarmila Dočekalová, Anna Plosová, Lenka Slabá, Oldřch Pokorný

Skupina C/ Group C
9 Chaos (CZ) - Václav Frank, Zdeněk La?tovička, Vladimír Nulíček, Přemysl Posledník
10 MiNa (BY/RU) - Olga Bytskevich, Igor Bytskevich, Oxana Leonenko, Victoria Volina, Dimitrij Kamljuk, Dimitrij Khodkov
11 Anna K (CZ) - Anna Krausová, Bohumil Ludvík, Bob Kocián, Jiří Kraus
12 MAJ (CZ) - Jaroslava Soukupová, Zo?a Vyoralová, p.Prosecký, p.Rezek

Skupina D/ Group D
13 P.S. (CZ) - Gábina Galbavá, ?těpán Galbavý, Jakub ?lemr, Helena Zadra?ilová, Michal Zadra?il
14 Roky (A/HR) - Jan Fučík, Pavo Marinković, Peter Zelnik, Martin Rokyta
15 Hu-By (BY/H) - Alexei Bytskevich, Klara Makara, József Kocsis, Ivan Verenich
16 Chrpa (CZ) - Anna Demlová, Milan Pospí?il, Irena Henzlová, Josef Henzl

Skupina E/ Group E
17 SPEMM (CZ) - Jana Erdeová, Jiří Ma?ek, Blanka Medlínová, Lubo? Spálovský
18 Z-TECH (LV) Karlis Rubins, Janis Maurins, Martins Lorencs, Jurijs Balashovs
19 C.M. (A/CZ) - Lucia Nym?ová, Ingeborg Ohrner, Renate Schrammel, Milan ?klíba
20 My? (CZ) - Martin Dostál, Jan Hlaváč, Jan Lusk, Iva Justová


Detailní rozpis čtvrtečních zápasů / Detailed qualification schedule


1.kolo / round 1

1 Acol (CZ) - BK Maj (CZ)
2 MMTS Kwidzyn (PL) - Linz (A)
3 Honzíci (CZ) - JALO (CZ)
4 P.P. (CZ) - STS Chvojkovice (CZ)
5 Chaos (CZ) - MAJ (CZ)
6 Anna K (CZ) - MiNa (BY/RU)
7 P.S. (CZ) - Chrpa (CZ)
8 Hu-By (BY/H) - Roky (A/HR)
9 SPEMM (CZ) - Mys (CZ)
10 C.M. (A/CZ) - Z-TECH (LV)


2.kolo - round 2

1 Linz (A) - Acol (CZ)
2 BK Maj (CZ) - MMTS Kwidzyn (PL)
3 STS Chvojkovice (CZ) - Honzíci (CZ)
4 JALO (CZ) - P.P. (CZ)
5 MiNa (BY/RU) - Chaos (CZ)
6 MAJ (CZ) - Anna K (CZ)
7 Roky (A/HR) - P.S. (CZ)
8 Chrpa (CZ) - Hu-By (BY/H)
9 Z-TECH (LV) - SPEMM (CZ)
10 Mys (CZ) - C.M. (A/CZ)


3.kolo - round 3

1 Acol (CZ) - MMTS Kwidzyn (PL)
2 BK Maj (CZ) - Linz (A)
3 Honzíci (CZ) - P.P. (CZ)
4 JALO (CZ) - STS Chvojkovice (CZ)
5 Chaos (CZ) - Anna K (CZ)
6 MAJ (CZ) - MiNa (BY/RU)
7 P.S. (CZ) - Hu-By (BY/H)
8 Chrpa (CZ) - Roky (A/HR)
9 SPEMM (CZ) - C.M. (A/CZ)
10 Mys (CZ) - Z-TECH (LV)Společná jízda do Slavonic:

Praha - Slavonice
R645 v 15:14 z Prahy hl.n. do Veselí nad Lu?nicí.
Ve Veselí nad Lu?nicí bude přistaven autobus, který nás odveze přímo do Slavonic.

Slavonice - Praha
je mo?né v 15:00 nebo v 16:00 (bude se hlasovat), opět s přestupem ve Veselí nad Lu?nicí.

Při 10 osobách to vychází cca. 275 Kč na jednoho jedním směrem. Při více lidech je to o dost levněj?í.

Na cestu je nezbytné se přihlásit e-mailem (viz pozvánka).

Přihlá?ení TAM:
---------------
Anna Gutowska
Janusz Swider
Jacek Kaczor
Krzysztof Stefaniak
?klíbovi
Martin Dostál + 1
Bodo Kuse
Miloslav Hevjarík
Lukasz Kupka
Lucka Nym?ová
Míla Pojman
Zbyněk Pí?a

Přihlá?ení ZPĚT:
----------------
?klíbovi
Martin Dostál + 1
Bodo Kuse
Miloslav Hevjarík
Lukasz Kupka
Lucka Nym?ová
Petr Jelínek
Míla Pojman

Napsal(a) My? dne 26.02.2009, přečteno 633x, komentováno 0x
Napsal(a) Yetti dne 02.11.2008, přečteno 2437x, komentováno 0x
Pozvánka v če?tině

Invitation in English

Meghívó magyarul

Zaproszenie w języku polskim

Einladung auf Deutsch

Invitation en français

Invitation in Russian / Priglashenie na russkom

Slavonice 2008
Shrnutí loňského turnaje, výsledky, fotografie.
Report from last year's tourney, results, pictures.

Přihlá?ená dru?stva / Signed-up teams.

Acol (CZ) - Eva Bahníková, Petr Bahník, Pavlína Svobodová, Ota Svoboda
Linz (A) - Maria Schrober, Michaela Wufka, Max Füreder, Wolfgang Berner
MMTS Kwidzyn (PL) - Anna Gutowska, Janusz Swider, Jacek Kaczor, Krzysztof Stefaniak
Roky (A/HR) - Jan Fučík, Pavo Marinković, Peter Zelnik, Martin Rokyta
MiNa (BY/RU) - Olga Bytskevich, Igor Bytskevich, Oxana Leonenko, Victoria Volina, Dimitrij Kamljuk, Dimitrij Khodkov
P.S. (CZ) - Gábina Galbavá, ?těpán Galbavý, Jakub ?lemr, Helena Zadra?ilová, Michal Zadra?il
Chaos (CZ) - Václav Frank, Zdeněk La?tovička, Vladimír Nulíček, Přemysl Posledník
My? (CZ) - Martin Dostál, Jan Hlaváč, Jan Lusk, Iva Justová
P.P. (CZ) - Ondřej Bahník, Markéta Dudková, Petr Jelínek, Miloslav Pojman
Anna K (CZ) - Anna Krausová, Bohumil Ludvík, Bob Kocián, Jiří Kraus
STS Chvojkovice (CZ) - Michal Humpál, Denisa Pěkná, Pavel Pěkný, Pavlína Vajdová
MAJ (CZ) - Jaroslava Soukupová, Zo?a Vyoralová, p.Prosecký, p.Rezek
Chrpa (CZ) - Anna Demlová, Milan Pospí?il, Irena Henzlová, Josef Henzl
BK Máj (CZ) - Josef Karhan, Lubomír Kořínek, Monika Kyptová, Václav Kypta
JALO (CZ) - Jarmila Dočekalová, Anna Plosová, Lenka Slabá, Oldřch Pokorný
Honzíci (CZ) - Jana Ertnerová, Vlastimil Jaro?, Jan Martynek, Jan Martynek
17. (BY/H) - Alexei Bytskevich, Klara Makara, József Kocsis, Ivan Verenich,
SPEMM (CZ) - Jana Erdeová, Jiří Ma?ek, Blanka Medlínová, Lubo? Spálovský
19. (A/CZ) - Lucia Nym?ová, Ingeborg Ohrner, Renate Schrammel, Milan ?klíba
Z-TECH (LV) Karlis Rubins, Janis Maurins, Martins Lorencs, Jurijs Balashovs

Často kladené dotazy / Frequently asked questions.

Proč nejsou peně?ní ceny?.
Ná? turnaj se od jiných li?í ve spoustě věcí. Pozoroval jsem, ?e na turnajích, kde finanční ceny jsou, to někteří hráči s honbou za jejich získáním přehánějí a mohli by zkazit atmosféru turnaje. Nejlep?í způsob, jak jim v tom zamezit, je vzít jim tu základní motivaci. Na druhou stranu, věcné ceny jsou a budou. V?dy se sna?íme o určitou spojitost s místem konání, ve Slavonicích se nabízí originální Maří?ská keramika, kterou objednáváme na zakázku u profesionálních malířů.

Why do you give no prize money?.
Our tournament differs from the others in many ways. I have observed, that on the tournaments with prize money, some players try far too hard to reach the money, and this could break the unique atmosphere of our tourney. And how to prevent them from this behavior better than taking away their basic motivation? We do offer prizes to the winners, usually with some connection to the host town. In Slavonice, we order professionally painted ceramics from Maří?.

Proč se ceny li?í podle data přihlá?ky?.
Hotely obvykle vy?adují zálohy a přesný počet rezervovaných míst se značným předstihem. Jednou z mo?ností bylo pozdní přihlá?ky neumo?nit. Rozhodl jsem se ale vzít na sebe finanční riziko toho, ?e budu muset zaplatit některé prázdné postele, a pozdní přihlá?ky umo?nit. Přijde mi správné, ?e riziko pokryjí ti, kteří pozdních přihlá?ek vyu?ijí.

Why do the prices differ based on the date of booking?.
The hotels usually require exact numbers of booked beds well in advance. One way was not to enable late signups, but I decided to risk paying unsold beds and enabled late bookings. I think it's fair that the risk is covered by those, who take advantage of the late signup.
Napsal(a) Yetti dne 02.11.2008, přečteno 514x, komentováno 0x
Středa od 18:30.
Hlavní hrací den, hraje se ka?dou středu. Na programu jsou párové turnaje pro příchozí na cca. 20 rozdání. Hrajeme v sídle společnosti Unicorn, pro bli??í informace klikněte zde.

Pondělí od 18:00.
Nepravidelné brid?ové posezení v čajovně U Kostela, Strossmayerovo nám. Nutná předchozí domluva.
Napsal(a) Yetti dne 02.10.2008, přečteno 489x, komentováno 0x
V sobotu 11. října se hraje párový turnaj velké ceny Pardubic (Perníkový Tref), letos bez soutě?e dru?stev. Ubytování je mo?né v omezeném mno?ství tradiční formou zem & breakfast u mě doma. Jako dal?í povyra?ení mů?u nabídnout

- v sobotu po turnaji pár piv a koleno na černém pivě (a dal?í místní speciality) v Pardubickém pivovaru
- v neděli Velká Pardubická Stepplechase; jeden z nejpresti?něj?ích překá?kových dostihů v Evropě
- v neděli večer hokej, utkání HC Moeller Pardubice proti HC Energie Karlovy Vary

Na ubytování i dal?ích akcích se se mnou musíte dopředu domluvit, abych to mohl zařídit. Věřím, ?e se ve vět?ím počtu opět potkáme v Pardubicích.
Napsal(a) My? dne 10.07.2008, přečteno 1892x, komentováno 0x
Povzbuzen nemalým a pro leckoho snad i překvapivým úspěchem předchozího brid?ového ?výjezdního zasedání? ve Slavonicích, rozhodl jsem se uspořádat podobnou akci s ambicemi přispět svou tro?kou k upevnění pozice přátelských turnajů pořádaných klubem Chaos v?dy na některém zajímavém místě České republiky. Dlouhodobou snahou je, aby si tyto turnaje postupně získaly svou tradici a pevně zakořenily v povědomí na?í (nejen) brid?ové veřejnosti.

Tentokrát padl los na malebný kout u samé severní hranice Čech, vesničku Janov v Českém ?výcarsku nedaleko Děčína. Samo prostředí i hostitelský podnik limitují akci do poněkud komorněj?ích rozměrů, to v?ak nepova?uji za nevýhodu a do jisté míry je to i mým záměrem.

Přesto?e se místo nachází v samém srdci přírody, tvořené podkladem z pískovcových skal, je velmi dobře dopravně dostupné. Pro cestu autem je nejlépe jet z Děčína po pravém břehu Labe do Hřenska a poté vystoupat po místní silnici vzhůru z údolí Labe. Ti, kdo nechtějí nebo nemohou cestovat vlastním vozem, mohou z Děčína vyu?ít autobusu linky 85, který jezdí na české venkovské poměry celkem často, a to i o víkendu.

Ní?e naleznete v?dy nejaktuálněj?í informace týkající se turnaje, jako? i průbě?ně doplňovaný seznam přihlá?ených.

Budu velice rád, pokud se turnaj zdaří alespoň tak, jako ten předcházející a věřím, ?e si příle?itost strávit víkend v přírodě a s přáteli u karetního stolu nenecháte ujít.

<:|=)~~

Pozvánka na turnaj
Jízdní řád autobusu Děčín - Janov

Začátek turnaje v sobotu je posunut na 17 hodin, aby bylo mo?no k cestě na místo vyu?ít autobus s příjezdem v 16:38.

Dosud se přihlásili:
Ota Svoboda
Pavlína Svobodová
Přemek Posledník
Martin Sigmund
Honza Hlaváč
Míla Pojman
Iva Justová
Zdeněk La?tovička
Jiří Křivánek
Jiří Netuka
Vláďa Nulíček
Pavlína Vajdová
Napsal(a) Yetti dne 03.06.2008, přečteno 955x, komentováno 0x
29.6.

Zdravím z Lucemburku! Mezi praním a výletem do města jsem konečně na?el chvíli čas něco napsat. Předsevzetí psát aspoň jednou týdně je totam. Ale třeba se to pří?tě povede.

Kdy? jsem psal poslední blog, tak to u? se tu na mě byla podívat máma. Ve čtvrtek a v pátek jsme pro?li Lucemburk, moc jsme toho nenachodili a o to víc vypili.

V sobotu jsme si udělali krátký výlet do Trevíru - to je v Německu. Jsou tam římské památky a vůbec je to tam hezké. By člověk netu?il, jaký labyrint se skrývá pod místními římskými lázněmi. No dovedete si představit, ?e půjdete do lázní a zabloudíte ve změti úzkých podzemních chodbiček? No Římanům se to klidně stát mohlo... A v Trevítu je mimo jiné levno, tak o čtvrtinu ni??í ceny v hospodě ne? v Luxu. Obědové menu v sobotu přijde na 12 Eur, co? u? se dá pře?ít.

Večer jsme za?li s celou bandou do na?í oblíbené portugalské hospody a udělali jim tam poměrně nevídanou útratu :) Jen Standa chlastal málo, měl o pivo míň ně? máma, která se krotila :) Honza zase vyrukoval se svojí pra?skou rétorikou, tentokrát měl blbý poznámky na Nightwishe. Byl v men?ině, ale o to vehementněji svoje kecy prosazoval.

Neděla byla poměrně náročná, teda hlavně začátek. Vyhrabat se z postele a dojít na vlak do Bruselu byl pro oba docela problém. Ale nakonec jsme stihli oběd, krátkou procházku po městě a zmoknout u Atomia. Tak sem se zas nekouk dovnitř. Ale jen počkej, atome, já zas přijedu.

Potom u? jsme vyrazili na leti?tě a v?echno ?lo poměrně hladce. Máma byla doma skoro dřív ne? já, ty vlaky v Belgii sou stra?ně pomalý. Kdy? jsem vystoupil v Luxu, byli v?ude Portugalci s vlajkama, dokonce zablokovali dopravu (a díky tomu mi neujel autobus). Asi nemělo moc smysl ptát se, jak dopadnul zápas ČR-Porugalsko...

Je?tě musím napsat jednu větu o Standovi, ten mě teda nebude mít rád. V pátek Standa uznal, ?e Polka se chová divně, ?e mi ji mo?ná doporučovat neměl. A v pondělí dokonce prohlásil, ?e není vůbec hezká. Vítězství, jaj :)

V týdnu se toho zas moc nedělo, v práci práce, po práci pivo a fotbal. Jen jsme zjistili, ?e nikdy člověk nemá věřit Portugalci, co tvrdí, ?e mluví anglicky. Nemluví. Zná pár frází, ale určitě Vám rozumět nebude. Třeba kdy? sme pili u Portugalců den před zápasem proti Turecku, tak jsme se domlouval, ?e na jedné ze tří televizí nám pustí na?e. Nepustili a je?tě se divili, co ?e to po nich chceme za blbost. Tak jsme ten výbuch viděli u Radka na pokoji.

Je?tě se mnou druhej den jeden Anglán zkou?el o tom mači diskutovat, tak sem mu povidal, ?e není moc o čem, proto?e kdy? golman pou?tí takovýhle góly, tak prohrajeme i se San Marinem. A on na mě s tě?kym despektem - no jo, obviňuj golmana. Ne ?e bych něco proti Čechovi měl nebo ho chtěl za něco obviňovat, ale gól na 2-2 byl jeho, to je holej fakt, a zápas to silně ovlivnilo.

Víken se blí?il, kluci měli letenky a já se tě?il na první setkání s opěvovanou Deutsche Bahn. Jel jsem o vlak dřív, abych si stihnul prohlídnout Bonn a Kolín nad Rýnem. Cesta se vlekla jako v Belgii, ale za oknem bylo nádherné údolí Mosely, v?ude vinice, sluncem zalité kopečky čas od času ru?ené karavanparkem. A po celé délce údolí cyklostezka. Pokud máte rádi kolo a víno, tak tu je tip na týdenní dovolenou. Za Koblenzem (jak to řeknete česky? napadá mě Kobylnice :) u? to tak malebné nebylo, ale zase to jelo rychle a v Bonnu jsme byli za chvilku. Překvapivě tam toho moc není. Mají tam hezkou katedrálu, po?tu a rodný domek Ludwiga van Beethovena. Konal se tam nějaký festival křes?anských písní, před katedrálou bylo kamion-pódium a na něm dvě děvčata zpívající Bohu. A na schodech radnice zas dětský sbor.

No to v Kolíně se mi líbilo o dost víc. Dělají tam svoje speciální svrchně kva?ené pivo - Kölsch (to je druh piva, něco jako Pils), na ka?dém rohu malý pivovárek, ty vět?í zase mají v?ude hospody. Točí to do dvoudeckových skleniček, prý aby to bylo čerstvé. A na čerstvost opravdu dbají - čí?ník přiběhne se speciálním tácem (jsou v něm dirky - dr?áky na skleničky - a dr?í se nahoře, ne zespoda), pivo si člověk neobjednává, jen si čí?níka odchytí kdy? chce. V jedné z hospod měli dokonce tak poctivého zaměstnance, ?e kdy? dvoudecáka neudal, zaběhnul s ním za roh a vyexoval ho. Čerstvost nade v?e :)

Ale jsou tam nejen hospody s Kolínským pivem, narazil jsem i na hospodu U ?vejka, kde čepovali Plzeň a Budvar. Něco mi říká, ?e ti Kolíňáci o pivu leccos vědí :)

Kdy? u? jsem měl centrum proběhnutý (pravda, moc práce to nedalo), seděl jsem si na nábře?í na zahrádce s Kölschem a říkal si, co já tady budu ty dvě hodiny dělat. Ale v tu chvíli jsem uviděl naprosto dokonalý vozítko. Podvozek od auta, vepředu sud, po celé délce podvozku bar s pípou. okolo baru cyklistická sedátka a ?lapadla. Před sedátkem dr?ák na pivo a v?ichni pasa?éři poctivě ?lapali. Tak jsem dopil pivo a bě?el se podívat na zaparkované vozítko. Zkusil jsem, jestli mě nesvezou. Prý soukromá párty, ale chlapi povídali, ?e maj jednoho fleka volnýho, tak a? sedám :) Skladba byla taky zajímavá. V den zápasu Chorvatska s Tureckem byli na beerbajku Turci, Chorvat, Němci a moje maličkost. Prostě jasnej důkaz, ?e fotbal je fotbal a kdo to bere jinak, je debil. A akce to byla parádní. Jezdili jsme po městě a způsobovali v?eobecné pozdvi?ení.

Pak u? jsem musel na vlak, který do Prahy přijel se třema hodinama zpo?dění a je?tě na hranicích nabral tak blbýho průvodčího, ?e jsem musel zanechat památku v knize přání a stí?ností.

Na cestě zpátky do Luxu mě zase vypekly dráhy. Nejen?e měl vlak hodinu sekeru, ale rozhodli, ?e nebude stavět v Kolíně. A co víc, nic nám neřekli, a? pár minut před Dortmundem, kde jsme měli vystoupit. A ?e by řekli, jak se do toho Kolína máme dostat, to u? bych chtěl asi opravdu moc. Skočil jsem do ICE směr Frankfurt a doufal. I to ICE nabíralo v ka?dé zastávce 2 minuty zpo?dění. To fakt nechápu. Nejen?e staví po 20 km, ale je?tě jen te jízdní řád udělanej tak blbě, ?e ho ani takhle moderní vlak nestíhá. Ale vlak do Luxu jsem nakonec těsně chytil, u? asi nikoho nepřekvapí, ?e po cestě nabral půl hodiny...

Ve čtvrtek jsme měli večírek na povzbuzení morálky nebo jak tomu říkali. Prostě na?e oddělení makalo posledních pár měsíců víc, ne? bylo zdrávo, tak se vedení rozhodlo to lidem trochu zpříjemnit. Poprvý za svůj pobyt jsem ocenil, ?e tam jsou Angláni. ?abáci toti? mluvili po ?abo?routsku a ?e by se namáhali na oficiální pracovní akci přepnout do angličtiny, o tom nemohla být ani řeč. Maximálně mi poradili, ?e bych se měl naučit francouzsky. Tůdle! Oficiální jazyk je angličtina, taky jim necpu če?tinu... Ale s Anglánama jsme výborně pokecali, koukli, jak ?panělé nasázeli Rusákům tři banány a popili pár piv. Nejlíp jsem pokecal ale s jednim Holanďanem, halt lidi z men?ích zemí najsou takový omezenci. Jeden anglán tam třeba tvrdil, ?e Plzeň je hnusný pivo a ?e anglická kuchyně je nejlep?í. Tenhle Holanďan měl o na?í malé zemičce takové znalosti, ?e by se za ně leckterý domorodec nemusel stydět...

Tak zas někdy, hlavně nahraju fotky, jen co se k nim dostanu, mám je doma :(

--------------------------------------------------

12.6.

Zdravím z Lucemburku! Tak u? jsem tady přes týden a pořád se něco děje. Skoro ani nestíhám psár blog. Ale na druhou stranu to ukazuje, ?e tu není nuda. Minulý blog byl do úterka, tak začnu středou minulého týdne. Teda hlavně proto, abych si vzpomněl, co ?e se to vlastně dělo.

Středa a? pátek

V práci nám začalo ?kolení, t.j. ráno jsme naběhli do místnosti v druhé budově a strávili tam celý den. Bylo to o tom, co tadyta banka vlastně dělá. A bylo to moc zajímavý. Do blogu to nepatří, ale někdy v hospodě se mě třeba zeptejte :) Nejzajímavěj?í tam byl lektor, a to i přes hojnou účast hezkých slečínek z druhé budovy (v té na?í skoro nejsou). To byl kolík, co se jentak nevidí. Bývalý reprezentant Luxu v ragby a chvílema nám o něm i povídal - postavou odpovídá zařazení obránce - takovej ranař, před kterým kdy? nezdrhnete, tak máte problém.

Večer nás pozval kolega na "vyjídání ledničky", klasicky to nejdřív vypadalo, ?e nás tam bude tolik, ?e se k němu ani nevejdeme, ale nakonec jsme tam kromě něj byli Standa a já... Standa měl monotematický večer. Zalíbila se mu jedna slečínka z kurzu ("Polka") a jeliko? sám má přítelkyni, tak se mě sna?il přesvědčit, ?e se s ní mám zkusit blí? seznámit. Statečně jsem se bránil :) ale mno?ství variací, které Standa ten večer vymyslel, aby téma sklouzlo zpátky k Polce, bylo unikátní. Mezitím nám Petr udělal výborné palačinky (salám, rajče, mozzarella) a servíroval archivní francouzské víno. Prostě zas jeden podařený večer.

Mě teda v kurzu zaujala jiná slečínka, sice taky moc nestojim o příli? blízké seznámení, ale na pivko zajdu rád, je s ní docela sranda. Je z východního Německa, a tak má na spoustu věcí podobnej pohled jako my.

Ve čtvrtek večer jsem se ?el podívat do brid?ového klubu. Jen smolně hráli nějaký turnaj, a tak jsem si nemoh zahrát. vypadá to tam příjemně, jen lidí tam je na 4 stoly, a tak je to trochu komorní. Těch pár partií, co jsem viděl, nevykazovalo nějakou vysokou úroveň. Ze čtyř rozdání byly dvě licitační havárky (3D-5, 4H na 5 trumfů kdy? tam sou 4S lo?ený), ??ouchnutá man? a čás?ák na 4. stupni... Ale sposta hráčů se tam označuje úrovní "international" :)

Víkend

V sobotu byl dlouho očekávaný firemní turnaj ve fotbale. Z Prahy se přikulilo nejpočetněj?í dru?stvo a navzdory svojí kvalitě (hrál jsem, kapi?to) se umístilo 6. z 12, co? je hodně dobrý. Kvalita turnaje byla opravdu docela vysoká a ve třech zápasech jsme si viditelně ani ne?krtli. Ale nutno podotknout, ?e obrannou fázi jsme měli parádní, a tak jsme moc gólů nedostávali. Je?tě jsme koukli na velké obrazovce na na?e utkání se ?výcarama a udělali hluk - u fotbalu se to snad odpou?tí :) no, na hru se zas moc koukat nedalo, ale gól potě?il. Navíc jsme zahraniční kolegy naučili Če?i do toho, byla sranda sledovat, jak tenhle pokřik křičí Belgičan, Rus a ?paněl. Fotky z fotbalu.

V neděli jsme vyrazili se Standou do Belgie, zajeli jsme se podívat do Arlonu a do Namuru, ochutnat místní pivo a prohlídnout památky. Namur je o hodně vět?í a ?ivěj?í, hlavní atrakce je citadela s letním zámečkem, ve kterém je v současnosti hospoda. Fotky jsou tady.

Dal?í super věc v Belgii (kromě piva) jsou vafle. Originální teplá vafle s čokoládou je neskutečně dobrá, doma jsem nikdy nic takovýho neměl, i kdy? spousta věcí se tímhle jménem označuje. V?ak to říkám pořád, věci si má člověk vyzkou?et tam, kde je vymysleli. No řekněte, jeli byste na svíčkovou a Plzeň do Německa?

Je?dění vlakem v Belgii je nejen pohodlné a rychlé, ale taky levné. Mají takovou jízdenku, která stojí 71 EUR a platí na 10 vnitrostátních jízd odkudkoli kamkoli v Belgii. Na del?í trasy naprosto super. Platí rok a vypisuje se podobně jako kilometrická banka u nás. Blbý je, ?e se nedá vypsat na hranice, co? znamená, ?e největ?í pálku člověk zaplatí za těch pár kilometrů z poslední stanice v Lucembursku do první stanice v Belgii.

A zase práce

Tentokrát u? ne ?kolení, ale opravdu práce. A zrovna kdy? bylo venku tak hezky. V pondělí večer dorazili dva kolegové, Honza a Radek, a já jsem je trochu poinformoval, jak to tu chodí, pro Honzu jsme zajeli i Pun?ou na leti?tě. A jeliko? nás tu je u? dost, srazili jsme se v úterý večer u mě a vypili druhý soudek. Taky jsme trochu hráli brid?, půjde to, kluci jsou docela chápaví. Zatím se jeví jako asi nejlep?í skupina, co jsem kdy učil. Snad je to nepřejde :)

Co mě ale na?tvalo je, ?e uklízečka na ubytovně mi vyhodila soudek. Sice prázdnej, ale přeci jen stál tři stovky. Asi budu muset úklidovou slu?bu trochu usměrnit, ?e jako co není v ko?i nebo vedle, se nevyhazuje. Proto?e maj tendenci mi můj chaos v pokoji vylep?ovat, bo si myslí, ?e tam mam nepořádek. ?enský, grr.

Ve středu jsem utek z práce a jel vyzvednout mámu na leti?tě do Bruselu. ?lo to překvapivě hladce, přijel jsem zrovna ve chvíli, kdy vycházela z prostoru pro odbavení. Přestupovali jsme v centru a zastavili jsme se na Grand place. Je opravdu krásné. Sedli jsme si na zahrádku a dali Kwaka, místní slavné pivo. Podávají ho v baňkách na dřevěném dr?áku a tohle pivo Belgičani opravdu umí - je to tmavý speciál. Zatím je to to nejlep?í, co jsem tady měl.

Dneska pokračuje čekání na Godota - pořád není nikdo, kdo by poradil nebo zadal práci. Tak aspoň pí?u blog. A zkazilo se počasí, ale stejně asi půjdeme na prohlídku Lucemburku. Teda, jak koukám, pr?í u? zase docela silně. Se nedivim, ?e Angláni se tu cítí jako doma. Tak si to v Čechách u?ívejte :)

--------------------------------------------------
4.6.

Zdravím z Lucemburku. U? jsem tady skoro 48 hodin a pomalu sbírám dojmy. Tady jsou některé z nich.

Na cestě

Do Lucemburska jsem se rozhodnul jet autem, hlavně kvůli kupě věcí, které jsem si chtěl na místo dovězt, abych tu měl aspoň trochu pocit domova. A z tohohle rozhodnutí se stala jedna z nejtě??ích nedělí, které jsem kdy za?il. U? při zastávce v Plzni se mi začly klepat ruce z vibrací na volantu (na to se dá zvyknout) a Pun?a chystal dal?í ze svých kousků. Tentokrát, v den, kdy byly teploty okolo 30 stupňů, se rozhodnul odstavit klimatizaci. Pravda, trochu fungovala, ale efekt to moc nemělo.

Cesta po Německu mě překvapila hned v několika směrech. První je disciplinovanost řidičů. Kdy? je rychlost omezena na 120, tak se jede 120. Nikdo na nikoho netroubí proto, ?e na tu horní mez zpomalil - je to toti? normální. Dal?í překvapení u? se mi tolik nelíbilo - Němci se na dálnici moc netrápí pou?íváním blinkrů při přejí?dění z pruhu do pruhu. Kdy? není ?iroko daleko nikdo, tak bych jim to odpustil, ale kdy? mi jeden vjel přímo před nos, tak u? jsem se neubránil pou?ití klaksonu...

Cestu jsem dojí?děl s m?itkama před očima a opravdu jsem se tě?il, a? budu na místě. V Lucemburku jsem se otáčel jen dvakrát, a poprvý to ani nebyla moje chyba, ale uzavírka... a podruhý jsem o 100 metrů přejel. Říkám si, ?e to je docela úspěch. Bez zácpy 11 hodin, 900 km (v Plzni byla ta přestávka trochu del?í...), Německo skoro na jednu nádr? a zapomenutá termoska na odpočívadle.

V hotelu

Kolega, který lítá letadlem, má přízemní apartmán s vchodem z ulice, u kterého jde zaparkovat. Já, s plným autem věcí, jsem dostal samozřejmě druhé patro. Tak u? to chodí. Pod střechou, pere do něj slunce, ale aspoň je záchod oddělen od obytné části (kolegové varovali, ?e to není pravidlo). Cca 3x4 metry, sní?ený strop, kuchyňka ve formě el. vařiče ETA, chybí varná konvice. Kdy? jsem na to upozornil paní domácí, tak jen lakonicky odpověděla, ?e voda se dá přece uvařit i v kávovaru. Očividně to nezkou?ela, čaj s kávovu příchutí fakt nic moc.

Zdá se, ?e jedinou výhodou tohohle pokoje je lednička - je docela velká. Tedy, abych byl přesný, je dost velká na to, aby se tam ve?ly oba 5l soudky a je?tě pár lahváčů, co jsem si dovez z domu.

V práci

Do práce jsem dorazil chvíli před devátou, pě?ky to je asi 10 minut do mírného kopečka, míň ne? jsem čekal. Kolegové říkali 25 minut do krpálu, asi si chtěli najít výmluvu, proč si celý pobyt vozili zadek v autobuse. Lidi tady vykazují naprosto jasné znaky frankofonní země. Bez výstrahy francouzsky, i kdy? vědí, ?e nerozumim. I v práci. Dobrý den je prostě bon?ůr, i kdybych mluvil jakkoli...

Jinak práce je jako v čechách, teda a? na tlupu blbých poznámek plných anglánů. No jo, zru?ili jim pobočku v Londýně a otevřeli v Praze... celkem jim rozumim, ale kopat si kvůli tomu do mě jen proto, ?e sem Čech, no nevim.

Je tu levná jídelna a docela dobře vaří, jen porce nic moc. Ale zas za 4-5 Eur, co? je na Lucemburk hodně dobrá cena. Kafíčko i čaj máme hned za rohem. Jinak vesměs pohoda, lidi ochotní poradit, a? na francouzskou výslovnost i plynně anglicky.

V Lucemburku

Hned po práci jsme se se Standou (kolega, nastoupil se mnou, v blogu se vyskytne asi víckrát) vydali zařídit internet. ?ádný obchod, prostě jen stánek v obchodním centru. Moc lidí, málo personálu, asi čtvrt hodiny jsme museli čekat a za náma se vytvořila poměrně slu?ná fronta. Tak sem mu ukázal svůj GPRS modem a ?e bych chtěl net. Tak technicky to prý nejspí? půjde. Tak povidám, a? napí?e smlouvu, dal jsem mu pas a kreditku. Nestačilo. Prý musim mít oficiální potvrzení, ?e bydlim na svojí adrese. Hodně divnej po?adavek. Ale kdy? mi řek, ?e mu stačí třeba výpis z účtu nebo výplatní páska, tak mi bylo hned jasný, kolik uhodilo. Kdy? jsem dneska ráno zkusil konkurenci, tak ty si řekli rovnou o výplatnici. A pak ?e u nás máme buzeraci.

No, s nepočízenou jsme se vydali na ubikaci, vytáhli je?tě jednoho kolegu, jako ?e díme jedno pivo. Hehe, ?e na tohle je?tě dneska někdo naletí :) Samozřejmě jsme narazili soudek a ten v rytmu punku padnul za vlast. Ale co, je?tě jeden tam je. Pak jsme je?tě vytáhli do centra ztropit výtr?nost a zba?tit kebáb u kurda. Docela se divil, ?e víme, kde je Kurdistán. Říkal, ?e mu tam chodí hodně čechů, co? jsme zjistili záhy, kdy? nás někdo česky pozdravil.

Jinak to tu půjde, u? jsem nakontaktoval i brid?ovej klub. Ale o tom zas někdy pří?tě...
Napsal(a) Yetti dne 08.05.2008, přečteno 1823x, komentováno 0x
Dlouho plánovaná a připravovaná akce je za námi a musím říct, je?tě teď s láskou vzpomínám. Leto?ní pohár města Slavonic byl výjimečný hned z několika důvodů.

Prvním je místo - Slavonice jsou unikum a po náv?těvě Telče mi je divné, proč je?tě nejsou na seznamu světového kulturního dědictví. My jsme měli navíc mo?nost nasávat jejich atmosféru zevnitř - byli jsme ubytováni v mě??anských domech ze 16. století a brid? jsme hráli v krásně zrestaurovaném renesančním sále jednoho z nich.

Druhým důvodem výjimečnosti právě proběhnuv?ího turnaje, o kterém bych chtěl napsat, je skladba lidí, kteří se tam potkali. Vznikla přátelská a rekreační atmosféra, ve které byla radost si zahrát brid?. Za to patří velký dík v?em zúčastněným. A přesto jsme hráli brid? opravdu dobrý, stačí se podívat na soupisky dru?stev a výsledky.

Pro pří?tí rok jsem téměř jistě rozhodnut akci zopakovat, a to nejspí? ve stejném formátu. 1.5. je pátek, ale stejně uva?uju o tom, ?e budeme hrát jako letos od čtvrtka do soboty, abychom si to ve Slavonicích u?ili, dva dny se mi zdá málo. Třeba mi napi?te Vá? názor, a? mám jednodu??í rozhodování.

Co se týče malé hrací místnosti, propří?tě to vyře?íme dvěma hracími sály, ale stejně jen v případě, ?e počet dru?stev přesáhne 16. Tak pokud se Vám ve Slavonicích líbilo, řekněte to ostatním :)

------------------------------

Long time prepared event is behind us and I have to say, that I still gladly remeber those days. This year's Slavonice Cup was exceptional due to more reasons.

First of them is the place - Slavonice town is unique and after visiting Telč I wonder, why it's not yet on the World Heritage List. Moreover, we had the opportunity to feel the town's atmosphere from inside. We lived in the 16th century houses and the playing room was placed in a beautifully renovated renaissance hall of on of them.

Another reason of exceptionality of the currently finished tournament I would like to mention is the group of people, which met there. An absolutely friendly and relaxing atmosphere during the play of bridge was reigning the whole event. And this happened thanks to all of those, who participated, with no exception. But despite this, we played really good bridge, just take a look on the lineups and results.

I'm almost firmly decided to organize this event next year. May 1st is Friday, but I think about playing it from Thursday till Saturday, same as this year. I would like to know your opinion, might help me decide.

We'll solve the small room splitting the tournament into two playing areas, but this will be possible just if the number of teams goes over 16. So if you liked the event, tell it to your friends :)

------------------------------

Výsledky / Results:

1. Silesia (PL) (Miroslaw Bialorzyt, Stanislaw Drabczyk, Zbygniew Macior, Zbygniew Tynkow)
2. Chaos (CZ) (Ondřej Bahník, Jan Fučík, Jan Hlaváč, Vladimír Nulíček, Přemysl Posledník)
3. MiNa (BY) (Olga Bytskevich, Igor Bytskevich, Andrei Korbut, Sergei Lapa)
4. Acol(CZ) (Eva Bahníková, Petr Bahník, Pavlína Svobodová, Ota Svoboda)
5. P.S. (CZ) (Gábina Galbavá, ?těpán Galbavý, Petr Pulkrab, Jakub ?lemr, Helena Zadra?ilová, Michal Zadra?il)
6. Anna K (CZ) (Anna Krausová, Jiří Kraus, Bohumil Ludvík, Milan ?klíba)
7. Linz (A) (Wolfgang Berner, Max Füreder, Maria Schober, Michaela Wufka)
8. ?ouráci (CZ) (Luká? Barnet, Pavla Hoderová, Jan Novotný, Karolína Vlachová)
9. STS Chvojkovice (CZ) (Jiří Kopřiva, Jan Pivnička, Pavlína Vajdová, David Vozábal)
10. Miki (CZ) (Diana Krásová, Zdeněk La?tovička, Věra Schulzová, Kristýna Schulzová)
11. BK Máj (CZ) (Michal Humpál, Lubomír Kořínek, Monika Kyptová, Václav Kypta, Verica Pí?ová)
12. Chrpa (CZ) (Anna Demlová, Irena Henzlová, Josef Henzl, Milan Pospí?il)
13. S.M.E.C. (CZ) (Edvard Outrata, Ctibor Perlín, Dagmar Rálková, Libu?e Vyskočilová)
14. My? (CZ/IL) (Shelly Bernstein, Mike Bernstein, Oldřich Kurka, Jan Lusk, Jan Zeithaml)
15. Musil (A) (Babette Musil, Klaus Musil, Frau&Herr Machu)
16. BK Máj B (CZ) (Anna Plosová, Jana Prá?ilová, Milan Prá?il, Lenka Slabá)

Fotografie z turnaje i města naleznete pod odkazem ní?e.

Pictures from the tournament and venue can be found under the link below.

Fotky/Pictures

Dal?í odkazy / another links:

Butler

Dokumentace/Documentation

Jednotlivá kola / Rounds' summary
Napsal(a) Yetti dne 24.04.2008, přečteno 771x, komentováno 0x
Ve středu 23.4. byly uzavřeny přihlá?ky a na pravidelném středečním hraní klubu Chaos bridge byly rozlosovány základní skupiny.

On Wenesday, April 23rd, entries have been closed and base groups have been drawn on regular playing day of Chaos bridge club.

Am Mittwoch 23.4., Anmeldungen waren geschlossen und am regularen Spieltag des Chaosbridgeklubs waren die Grundgruppen ausgelost.

Program turnaje / Tournament Programme / Turnierprogram

30.4. 18:00-22:00, 1.5. 13:30-15:30
Prezentace a ubytování účastníků v renesančním sále hotelu Besídka. Mo?nost volné hry.

Presentation and lodging of participants in hotel Besidka. Bridge club is open for free play.

Präsenz und Unterbringen der Teilnehmer. Bridge club ist geöffnet für bridge Spieler.

1.5. 15:30-16:00
Zahájení turnaje. Prosím o účast v?ech hráčů.

Opening ceremony. Players are kindly asked to participate.

Eröffnung des Turniers. Ich bitte alle Spieler teilzunehmen.

1.5. 16:00-23:00
Hra v základních skupinách dle rozpisu v propozicích.

Round robin in base groups according to tournament rules.

Spiel in Grundgruppen gemäß Turnierregeln.

Základní skupiny / Base groups / Grundgruppen

Skupina A / Group A / Gruppe A
MiNa (BY)
Silesia (PL)
Chrpa (CZ)
My? (CZ)

Skupina B / Group B / Gruppe B
Acol (CZ)
Miki (CZ)
Linz (A)
S.M.E.C. (CZ/IL)

Skupina C / Group C / Gruppe C
Chaos (CZ)
STS Chvojkovice (CZ)
Anna K (CZ)
BK Máj B (CZ)

Skupina D / Group D / Gruppe D
P.S. (CZ)
?ouráci (CZ)
BK Máj (CZ)
Musil (A)

Posazení a rozpis kvalifikace/Seating and time schedule of Qualification

1st round - starts at 16:00
1 MiNa (BY) - Mys (CZ)
2 Chrpa (CZ) - Silesia (PL)
3 Acol (CZ) - S.M.E.C (CZ/IL)
4 Linz (A) - Miki
5 Chaos (CZ) - BK Maj B (CZ)
6 Anna K (CZ) - STS Chvojkovice
7 P.S. (CZ) - Musil (A)
8 BK Maj (CZ) - Souraci (CZ)

2nd round - starts at 19:00
1 Silesia (PL) - MiNa (BY)
2 Mys (CZ) - Chrpa (CZ)
3 Miki (CZ) - Acol (CZ)
4 S.M.E.C (CZ/IL) - Linz (A)
5 STS Chvojkovice (CZ) - Chaos (CZ)
6 BK Maj B (CZ) - Anna K (CZ)
7 Souraci (CZ) - P.S. (CZ)
8 Musil (A) - BK Maj (CZ)

3rd round - starts at 21:00
1 MiNa (BY) - Chrpa (CZ)
2 Mys (CZ) - Silesia (PL)
3 Acol (CZ) - Linz (A)
4 S.M.E.C (CZ/IL) - Miki (CZ)
5 Chaos (CZ) - Anna K (CZ)
6 BK Maj B (CZ) - STS Chvojkovice (CZ)
7 P.S. (CZ) - BK Maj (CZ)
8 Musil (A) - Souraci (CZ)
Napsal(a) Yetti dne 22.04.2008, přečteno 666x, komentováno 0x
Pamatuju si jELO pro 1. ligu, kde nám předpovídalo pohodlné udr?ení, teď nám jELO předpovídalo přímý postup do 1. ligy a Jelenovcům bará?. Hm, zdá se, ?e tyhle odhady moc nefungují... a z pověrčivosti bych je pro pří?tí sezónu skoro zakázal :) proto?e i po prvním zveřejnění odhadů po 1.kole 1.ligy při?la osudová porá?ka 25-1 od JASu, která nás víceméně poslala do bará?e...
Napsal(a) Yetti dne 05.01.2008, přečteno 1640x, komentováno 0x
Aktualizováno / Updated / Aktualisiert 11.4.2008

Hlavní rozhodčí / Tournament director / Turnierleiter
Martin Sigmund

Propozice / Tournament rules / Turnierregeln

Propozice pro 16 dru?stev

Tournament rules for 16 teams

Propozice pro 18 dru?stev

Tournament rules for 18 teams

Počet dru?stev není omezen na 18. Pokud se přihlásí více dru?stev, vydáme upravené propozice.

Number of teams is not limited to 18. If more teams take part, we will issue the rules for the actual number of teams.

Die Turnierregeln sind nur in Tschechisch und Englisch. Möglicherweise organisieren wir die Übersetzung ins Deutsch, selbst kann ich es übersetzen leider nicht. Die Teilnehmeranzahl ist nicht mit 18 Teams begrenzt. Wenn mehr Teams anmelden, korrigieren wir die Regeln.

Přihlá?ená dru?stva / Signed-up teams / Angemeldete Teams

Acol(CZ) - Eva Bahníková, Petr Bahník, Pavlína Svobodová, Ota Svoboda
Chaos(CZ) - Ondřej Bahník, Jan Fučík, Jan Hlaváč, Vladimír Nulíček, Přemysl Posledník
My?(CZ) - Oldřich Kurka, Jan Lusk, Jan Zeithaml, ...
Anna K(CZ) - Anička Krausová, Milan ?klíba, Bohou? Ludvík, Jirka Kraus
Chrpa(CZ) - I?ka Demlová, Milan Pospí?il, Irena Henzlová, Josef Henzl
Musil(A) - Babette Musil, Klaus Musil, Frau & Herr Machu
Miki(CZ) - Diana Krásová, Ondřej Krása, Věra Schulzová, Kristýna Schulzová, Zdeněk La?tovička
Linz(A) - Maria Schrober, Michaela Wufka, Max Füreder, Wolfgang Berner
BK Máj B(CZ) - Anna Plosová, Lenka Slabá, Jana Prá?ilová, Milan Prá?il
Silesia(PL) - Stanisław Drabczyk, Zbygniew Tynkuw, Zbygniew Monczor, Mirosław Bialorzyt
MiNa(BY) - Olga Bytskevich, Igor Bytskevich, Andrei Korbut, Sergei Lapa, Irina Azarava, Viktar Lipnitski
STS Chvojkovice(CZ) - Pavlína Vajdová, Gábina Galbavá, ?těpán Galbavý, Jirka Kopřiva, Honza Pivnička, David Vozábal
BK Máj(CZ) - Monika Kyptová, Va?ek Kypta, Lubo? Kořínek, Verica Pí?ová, Věra ?ídlová, Michal Humpál
S.M.E.C.(CZ/IL) - Shelly Bernstein, Mike Bernstein, Ctibor Perlín, Edvard Outrata
?ouráci(CZ) - Pavla Hoderová, Kajka Vlachová, Luká? Barnet, Honza Novotný
P.S.(CZ) - Helena Zadra?ilová, Michal Zadra?il, Petr Pulkrab, Jakub ?lemr

Tato stránka bude průbě?ně aktualizována
This page will be continuously updated
Diese Seite wird durchlaufend aktualisiert
Napsal(a) Yetti dne 22.11.2007, přečteno 788x, komentováno 0x
Pozvánka v če?tině

Invitation in English

Einladung auf Deutsch für Österreich

Einladung auf Deutsch für andere Länder

Zaproszenie w języku polskim

Ceník po odečtení slev / Price lists with discounts / Preis Liste mit Ermässigungen / Cennik po zaliczeniu zniżek:

Price lists
Napsal(a) Yetti dne 01.10.2007, přečteno 832x, komentováno 0x
Ve středu 26.9. mi vedení Pardubického klubu oznámilo, ?e východočeské soutě?e se budou namísto nového klubu v centru města konat v bowling klubu na okrajovém sídli?ti. Jeliko? majitel prostor po tomto rozhodnutí nesouhlasí s uskladněním stolů a dal?ím vyu?ití prostor pro brid?, je potřeba přijmout následující opatření:

Východočeská liga, kterou jsem před měsícem vyhlásil, se ru?í bez náhrady. Shánět nové prostory v Pardubicích nebudu. V jejích termínech se konají zajímavé soutě?e ČBS, jeďte si zahrát.

Stoly mohou je?tě nějaký čas zůstat v ABC klubu, ale nijak dlouho. Pokud někdo přijde s projektem, ?e stoly nebudou le?et ve skladu, ale bude se na nich hrát pravidelně brid?, mů?e si je odvézt. Neváhejte, nebo bude pozdě.
Napsal(a) Yetti dne 06.09.2007, přečteno 886x, komentováno 0x
Turnaj zru?en!

Jeliko? si Pardubický klub odhlasoval, ?e nebude vyu?ívat prostory nového klubu a majitel prostor nesouhlasí se skladováním stolů pro hraní jednou měsíčně, není mo?né soutě? uspořádat podle původního plánu. Shánět nové prostory a přemlouvat lidi, aby přijeli do Pardubic, u? nemám sílu, a proto soutě? ru?ím.

V původních termínech doporučuji účast na soutě?ích z termínové listiny ČBS.
Napsal(a) Yetti dne 03.09.2007, přečteno 852x, komentováno 0x
První turnaj v novém klubu, který jsme postavili v sobotu 1.9., bude v úterý 4.9. od 18 hodin. Platí se dvacka za osobu jako vklad. Jeden obrázek za v?echny, abyste měli představu, jak klub vypadá.

Hrajeme v ABC klubu na Ol?inkách, adresa Jiráskova 1963. Je to hned vedle plaveckého areálu směrem k rychlodráze. Z nádra?í se tam dostanete autobusy číslo 6 a 8 do stanice Karla IV, pak do podchodu, před sokolovnou doprava a cca 200 m podél Ideonu a plaveckého areálu.
Napsal(a) Yetti dne 09.08.2007, přečteno 782x, komentováno 0x
Můj dlouholetý kamarád a spoluzakladatel Chaosu Drew Becker vybojoval výborné druhé místo ve ?výcarské soutě?i dru?stev na letním mistrovství severní Ameriky. Před nimi skončil jen tým, ve kterém figuroval pár Bocchi-Duboin, a i tento tým se jim podařilo v přímém měření sil porazit. Je vidět, ?e i poměrně neznámý tým mů?e skončit na předních příčkách presti?ní soutě?e, stačí se jen brid?i soustavně věnovat a mít trochu ?těstí... Článek z bulletinu je tady.
Napsal(a) Yetti dne 24.06.2007, přečteno 1108x, komentováno 0x
Na četná přání jsem se rozhodnul do programu zařadit párový turnaj. Bude se hrát v pátek 6.7. od 13:30. Párák nesouvisí s hlavním turnajem a účast je čistě dobrovolná (jen tak pro jistotu :)

Vklady 50 Kč, studenti 20 Kč
Napsal(a) Yetti dne 24.06.2007, přečteno 1375x, komentováno 0x
V tuhle chvíli mám u? poměrně jasno o slo?ení dru?stev a hracím schematu. Přes poměrně velký počet zúčastněných jsme se rozhodli zachovat model pro 12 dru?stev s tím, ?e vícečlenných dru?stev bude celkem hodně. Na 14 týmů by se to poskládat dalo, ale byl by to organizační problém.

Platí tedy i hrací model - hraje se ve dvou kvalifikačních skupinách po ?esti dru?stvech systémem ka?dý s ka?dým. Po pátém kole se to láme. První tři z ka?dé jdou do finále, ostatní do skupiny o 7.místo. Vzájemné zápasy se přená?ejí. V obou skupinách se dohrají zbývající tři zápasy a bude po turnaji :)

Co jsem se rozhodnul trochu změnit bude losování. Do jedné skupiny půjde pikové eso a do druhé pikový král. Zbývající pikové figury se zamíchají do srdcí a z tohohle balíku půjdou do ka?dé skupiny tři. Kara zůstávají nezměněna - po dvou do ka?dé skupiny.

Časový rozpis

Čtvrtek 5.7. 16:00 1.kolo
Čtvrtek 5.7. 18:00 večeře
Čtvrtek 5.7. 19:00 2.kolo
Čtvrtek 5.7. 21:00 3.kolo
Pátek 6.7. 19:00 4.kolo
Pátek 6.7. 21:00 5.kolo
Sobota 7.7. 16:00 6.kolo
Sobota 7.7. 18:00 večeře
Sobota 7.7. 19:00 7.kolo
Sobota 7.7. 21:00 8.kolo

Rozdělení do dru?stev

Pikové eso : ACOL
Svobodová Pavlína
Svoboda Ota
Bahníková Eva
Bahník Petr

Pikový král : P.S. a A.S. v ZOO
?ídlová Věra
Pulkrab Petr
Pěkná Denisa
Pěkný Pavel
?lemr Jakub

Piková dáma : <název dru?stva>
Kraus Jirka
Ludvík Bohou?
Vajdová Pavlína
Kupková Lucka
La?tovička Zdeněk

Pikový jack : Chaos
Bahník Ondra
Posledník Přemek
Jelínek Petr
Sigi (Sigmund M.)
Hlaváč Honza
Nulda (Nulíček V.)

Srdcové eso : <název dru?stva>
Krausová Anička
?klíba Milan
Hozda Milo?
Vaněk Jirka
Navrátil Franta

Srdcový král : <název dru?stva>
Teichmann Luká?
?ylka Kamil
Novotný Honza
Pojman Míla

Srdcová dáma : <název dru?stva>
Černá Anička
Frab?a Zdeněk
Petrásek Matěj
Frank Va?ek

Srdcový kluk : <název dru?stva>
Kyptová Monika
Kypta Va?ek
Nym?ová Lucka
Cajti (Zeithaml J.)
Sůra Jarda
Heppner Petr

Karové eso : Krakono?
Ertnerová Markéta
Ertner Honza
Dvořák Ruda
Bernstein Shelly
Bernstein Mike

Karový král : <název dru?stva>
Plosová Anna
?patná Hana
Kořínek Lubo?
Pokorný Oldřich

Karová dáma : <název dru?stva>
Demlová I?ka
Pospí?il Milan
Henzlová Irena
Henzl Josef

Karový jack : <název dru?stva>
Čermáková Iva
Tykvart Jirka
Petrásek Kry?tof
My? (Lusk Jan)
Zálesák (Jindra Jar.)
Napsal(a) Yetti dne 20.06.2007, přečteno 1104x, komentováno 0x
V tuto chvíli mů?u slavnostně oznámit, ?e VČ brid?ový klub bude v ABC klubu v Pardubicích. Stoly budeme mít permanentně rozlo?eny v aule, kde je kromě baru i část s křesílky a stolečky - ideální pro posezení po skončení hry.

Východočeské brid?ové kluby (Pardubice, Trutnov a NMNM) souhlasily s tím, ?e v prostorách tohoto klubu se budou odehrávat v?echny turnaje VČ skupinové soutě?e a VČ poháru. O uspořádání dal?í VČ soutě?e (ligy) budeme je?tě diskutovat v Chaosklubu. Asi na kempu, kde jinde...

Podmínky, za kterých budeme v ABC klubu hrát, se oproti minulému článku změnily výrazně k lep?ímu. Provozovoatel mi vy?el vstříc a splnil v podstatě v?echna přání, se kterými jsem za ním při?el.

Bude to fungovat úplně jednodu?e. Od září máme klub k dispozici ka?dé úterý a po dohodě i kterýkoli jiný den (např. některé neděle budou Chaos tréninky). Nájem bude 20 Kč za hráče a tuto částku zaplatíme obsluze, která s námi bude po celý večer v klubu.

Brid?ový klub bude v aule, ke které patří je?tě předsálí a taneční sál. Po dohodě je mo?né zde pořádat velké brid?ové turnaje (můj odhad je min. 50 stolů).
Napsal(a) Yetti dne 14.06.2007, přečteno 1115x, komentováno 0x
Ve snaze vyhovět po?adavkům na rozdělení do pokojů jsem provedl drobné změny. Nejvíc se změna dotkne dam, které cestují samostatně. Vět?iny zúčastněných se změna nedotkne. Dávám nový rozpis plateb, variabilní symboly jsem nezměnil.

Prosím pla?te, chtějí po mě zálohu. Pokyny viz minulý článek...

Pro jistotu rozpis do pokojů:

JEMČINA - ZÁMEK

Dvoulů?kové (6x)
---------------
Svobodovi
Markovi
Posledníkovi
Věra ?ídlová a Petr Pulkrab
Bernsteinovi
Pěkní

Třílů?kové (4x)
---------------
R.Dvořák, L.Kořínek, O.Pokorný
I.Demlová, A.Krausová, M.?klíba
M.Hozda, J.Vaněk, F.Navrátil
Bahníkovi (Eva, Petr a Ondra)

JEMČINA - UBYTOVNA (nejblí?e k hrací místnosti)

Dvoulů?kové (3x)
----------------
Henzlovi
?lemrovi
Ludvík

Čtyřlů?kový
----------------
Kyptovi

GALIANA (penzion 500 m)

Dvoulů?kový
----------------
Ertnerovi

Třílů?kový (2x)
----------------
J.Kraus, M.Pospí?il, V.Nulíček
J.Hlaváč, M.Pojman, J.Lusk

Čtyřlů?kový
----------------
A.Plosová, H.?patná + dvě dámy od Honzy Ertnera

Je?tě ke čtyřlů?ákům - je mo?né to bez problémů prohodit s Kyptovými, stojí to stejně.
Napsal(a) Yetti dne 06.06.2007, přečteno 1096x, komentováno 0x
A je to tady. V příloze najdete rozpis pleteb. Nesrovnalosti prosím rozporujte včas, a? se nedohadujeme den před turnajem.

Ceny za ubytování jsem zaokrouhlil na celé padesátikoruny nahoru, drobáky se děsně blbě vracej, zvlá?? kdy? člověk musí vybrat spoustu peněz od spousty lidí. Drobný si nechám, třeba mi to pokreje účty za telefon :)

Mo?nosti plateb jsou tři:

1. Nejrad?i - bezhotovostním převodem na účet 133998003/0300 pod variabilním symbolem, který je u Va?eho jména.

2. Osobně, pokud mě někde odchytíte a budu u sebe zrovna mít plachtu s evidencí, kdo zaplatil.

3. Přímo na místě. Zdr?uje to a budeme toho mít plný zuby s organizací turnaje.
Napsal(a) Yetti dne 01.06.2007, přečteno 1076x, komentováno 0x
Aktualizováno 5.6.

Tady dávám první návrh rozdělení hráčů podle toho, co zatím vím. Samozřejmě mů?ete protestovat ale ve čtvrtek před turnajem u? to přirozeně změnit nepůjde :)

Bude se hrát systémem dvou základních kvalifikačních skupin po 6 dru?stvech. Zahraje se ka?dý s ka?dým ve skupině a potom se vytvoří finalová skupina a skupina o 7. místo. První tři z ka?dé skupiny postoupí do finále. Finále se hraje ka?dý s ka?dým se zápočtem předchzích zápasů. Celkem 8 kol po 14 rozdáních. Oproti původnímu rozpisu se neodehraje 4. kolo a v pátek se bude začínat a? od 19:00.

Slo?ení skupin se bude losovat. Ka?dý tým dostane přidělenou kartu. Do ka?dé skupiny přijdou dvě karty od ka?dé barvy. Vylosujeme to ve středu před turnajem.

Názvy dru?stev jsem si (ne)vymyslel, je mo?né to změnit/doplnit. Karty jsem přiřadil podle svého uvá?ení.

Pikové eso : ACOL
Svobodová-Svoboda
Bahníková-Bahník P.

Pikový král : P.S. a A.S. v ZOO
?ídlová-Pulkrab
Pěkná-Pěkný-?lemr

Piková dáma : <název dru?stva>
Kraus-Ludvík
Navrátil-Nym?ová

Pikový jack : Chaos
Bahník O.-Posledník
Jelínek-Sigmund-Hlaváč

Srdcové eso : <název dru?stva>
Krausová-?klíba
Hozda-Vaněk

Srdcový král : <název dru?stva>
Teichmann-?ylka
Novotný-Pojman

Srdcová dáma : <název dru?stva>
Černá-Frab?a
Petrásek-Frank

Srdcový kluk : <název dru?stva>
Kyptová-Kypta
Sůra-Heppner

Karové eso : Krakono?
Ertner-Ertnerová-Dvořák
Bernstein S.-Bernstein M.

Karový král : <název dru?stva>
Plosová-?patná
Kořínek-Pokorný

Karová dáma : <název dru?stva>
Demlová-Pospí?il
Henzlová-Henzl

Karový jack : <název dru?stva>
Lusk-Zeithaml
Jindra-Petrásek K.
Napsal(a) Yetti dne 10.05.2007, přečteno 1345x, komentováno 0x
Ve spolupráci s Rudou Dvořákem jsme domluvili mo?nost stálého brid?ového klubu v centru Pardubic. Místnost je vedle plaveckého areálu v prostorách ABC klubu (Life club, L klub, Hobé,...) v prostorách kavárny.

Prostředí

S majitelem jsme předbě?ně domluveni na stálou instalaci 15 brid?ových stolů (dar od Unicornu, hrála se na nich liga, teď jsou v NMNM) V kavárně budou kromě toho křesílka a stolečky, aby se mohl člověk někde rozvalit potom, co dohraje. V kavárně s námi někdo bude a bude se tam točit pivo. Kouřit se bude chodit ven (cca. 15 metrů). Prostory budeme mít k dispozici ka?dé úterý a ka?dý čtvrtek.

Vize projektu

Realizováním tohohle projektu sleduju hned několik záměrů. Vezměme to postupně:

Východočeský brid? si dle mého názoru zaslou?í základnu pro svoje soutě?e. Turnaje na 10-12 stolů v týdnu jsou bě?ná věc. Kdy? se budeme chtít ukázat před nějakým sponzorem, nebudu se stydět ho vzít do těchhle prostor.

Pro akvizici nových hráčů je dobré zapůsobit hezkým prostředím. Navíc těsné sousedství domu dětí a mláde?e a vyu?ívání kavárny rodiči, kteří čekají na svoje děti, mů?e samo o sobě způsobit, ?e se někdo začne o brid? zajímat.

S Chaosklubem hledáme nějakou základnu pro na?e tréninky a herní soustředění. Pokud budeme dělat soustředění v Pardubicích, hráči z Východních Čech budou mít mo?nost zahrát si dobrý brid? kousek od domova.

Prostory bude mo?né vyu?ít i pro otevřené turnaje včetně Perníkového Trefu, do sálu, předsálí a klubu půjde dát přes 50 stolů. Pokud budeme mít s provozovatelem objektu dlouhodobě dobré vztahy, dostaneme pravděpodobně nejlep?í cenu ?iroko daleko. Pokud klub opravdu bude, určitě se chystám uspořádat otevřený turnaj dru?stev.

Jak to zaplatíme

Moje idea je jednoduchá. Stanovme pau?ální poplatek za hru na 20 Kč na hlavu a večer. Je mi jasné, ?e o téhle dvacetikoruně bude dlouhá diskuze, ale já u? ji nějak pře?iju. Můj názor je, ?e dvacka za večer je prostě nezajímavá, proto?e za pivo dám pětkrát tolik...

Jak to při té dvacce vychází:

15x ročně je skupinovka. Tam se hraje na 10 stolech. 15 turnajů x 40 lidí x 20 Kč= 12000 Kč

10x ročně je VČ pohár. Tam se hraje řekněme na 7 stolech. 10x28x20 = cca. 6000 Kč

Kdy? uspořádáme je?tě jeden turnaj ve volných útercích, řekněme turnaj čtyřčlenných dru?stev na 2x5 zápasů, účast by mohla být taky vy??í ne? na klasické hraní. Pro tuhle my?lenku jsem získal ?irokou podporu v Chaosklubu. Jednou měsíčně přijedeme do Pardubic v počtu 8-12 lidí. Řekněme, ?e bude hrát 10 týmů - to je cca. 8000 Kč

Zbývá pět úterků ve ?kolním roce a 10 o prázdninách. Řekněme, ?e průměrně přijde 10 lidí. 15 úterků x10 lidí x20 Kč = 3000 Kč.

Pak jsou tu je?tě čtvrtky. O prázdninách se asi ve čtvrtek hrát nebude, přes rok se to myslím sejde... nebudu počítat víc ne? dva stoly. 40čtvrtkůx8lidíx20 = cca. 5000 Kč, na tohle moc nespoléhám. Časem půjdou čtvrtky vyu?ít pro výuku nových hráčů, oni přeci jen moc nechtějí hrát turnaje.

Kdy? to sečteme jen za hraní v týdnu, jsme na 34000 Kč za rok. Pak je?tě víkendové open turnaje a Chaos tréninky. I kdyby to ?lo ?patně, 40000 ročně s přehledem utáhneme a máme prostor pro akvizice nových hráčů.

Závěrem

Co je cíl celé akce je jasné - to, o co se neúspě?ně sna?ím u? od svojí debilní kandidatury na předsedu svazu. Posunout český brid? někam dál. Teď to poprvé nabralo reálné rozměry. Pevně věřím v podporu svého domovského klubu, i kdy? je mi jasné, ?e to neprojde jednomyslně.
Napsal(a) Jelen dne 03.04.2007, přečteno 1178x, komentováno 0x
Výsledky u? asi v?ichni znáte. V sobotu Chaos vcelku plnil odhady (Ladies 16, Acol 8), nedělní zápas s Jasem (1:25) nás poslal zpět do bará?ových vod.
jELO odhad (Jelenovo ELO) nás momentálně řadí do bará?e se ztrátou 5-7 bodů na Ladies. Dramatický posun je způsoben nejen desetibodovou ztrátou s Jasem, ale také probuzením Polabin a Callimera.
Odhady: HTML
a nebo
Excel

Kdyby pořád nefungovaly linky (od minule se mi nikdo ze správců neozval), tak adresy jsou http://www.chaosbridge.wz.cz/download/elo2.html resp. http://www.chaosbridge.wz.cz/download/elo2.xls
Napsal(a) Yetti dne 01.04.2007, přečteno 641x, komentováno 0x
Na VC Trutnova se spí u Zálesáka, kde bude základna. Přihla?te se, a? vim, kolik bude lidí. Bečka bude (krakono? :).

Program a doprava

odjezd v pátek v 18:11 z Prahy. V sobotu karty, v neděli sliboval Zálesák výlet někam do lesa.

Zatím se přihlásili

Razili jsme teorii, ?e týden po lize proházíme trochu stálé páry. Tak?e prozatím:

Ondra - Lahváč
Yetti - Cajti

Dal?í se proházejte a přihla?te :)
Napsal(a) Yetti dne 21.03.2007, přečteno 1127x, komentováno 0x
Srdečně zvu v?echny brid?isty na leto?ní Chaos camp. Zajistil jsem výbornou lokalitu - zámek Jemčina v ji?ních Čechách. Máme zamluvenou kompletní kapacitu zámku.

Trocha filosofie
Rád bych se s Vámi podělil o pár my?lenek, jak bych si tuhle akci představoval. Mým cílem je spojit relaxaci v krásné přírodě (zámek je uprostřed hlubokých lesů) s kvalitním brid?em. Proto se bude hrát pouze později odpoledne a večer. Za celý camp bude pouze jeden turnaj. Zahrajeme týmy na ca. 120 rozdání, přibli?ně 40 denně (hrací schema se přizpůsobí počtu účastníků). Vychází to kolem 6 hodin hry na den. Co budete dělat mimo turnaj, je kompletně na Vás. Hrací místnost bude otevřena celý den, lesy taky :)

Program
Středa 4.7. - příjezd
Turnaj dru?stev (orientační program na 9x14 rozdání)
Čtvrtek 5.7. 16:00 1.kolo
Čtvrtek 5.7. 18:00 večeře
Čtvrtek 5.7. 19:00 2.kolo
Čtvrtek 5.7. 21:00 3.kolo
Pátek 6.7. 16:00 4.kolo
Pátek 6.7. 18:00 večeře
Pátek 6.7. 19:00 5.kolo
Pátek 6.7. 21:00 6.kolo
Sobota 7.7. 16:00 7.kolo
Sobota 7.7. 18:00 večeře
Sobota 7.7. 19:00 8.kolo
Sobota 7.7. 21:00 9.kolo

Neděle 8.7. grilování, odjezd (mo?no přespat do pondělka)

Ubytování

Ubytování je na zámku v několika kategoriích. Zámecké pokoje jsou poměrně pěkně vybavené, společné sociálky. Pokoje na ubytovně mají jen postel a noční stolek. Je mo?nost ubytování ve vlastním stanu s vyu?itím společných sociálek.

Cena za osobu a pobyt (4 noci) podle kategorií:

Zámecký dvoulů?ák 1470 Kč
Zámecký třílů?ák 1320 Kč
Zámecký čtyřlů?ák 1190 Kč
Ubytovna 1000 Kč
Penzion Galiana 1000 Kč
Stan 400 Kč

Rozdělení do jednotlivých pokojů musíte nechat na mě. Do dvoulů?áku mají přednost man?elské páry. Do přihlá?ky prosím specifikujte, jestli rad?i zámecký pokoj nebo ubytovna nebo stan.

Vklady a stravování

Vklad do turnaje dáme 200 Kč, studenti 100 Kč.

Stravování v místě, večeře výběrem z menu cca. 55-70 Kč, snídaně okolo 40 Kč (doporučuji objednat v přihlá?ce), obědy z jídelního lístku okolo 100 Kč.

Doprava

Poloha zámku trochu napovídá, ?e doprava nebude nic lehkýho. Veřejná doprava o víkendech a státních svátcích na Jemčinu neexistuje.

Autem

Asi nejpohodlněj?í způsob dopravy. Z Prahy do Humpolce po D1 a pak přes Pelhřimov a Jindřichův Hradec. Dá se i po Budějovický, ale to je před víkendem o nervy.

Z Pardubic a Východních Čech přes Chrudim, ?dírec a Havlíčkův Brod do Humpolce a pak viz vý?e.

Z Budějic přes Třeboň a Strá? nad Ne?árkou.

Vlak + kolo

Naprosto perfektní způsob dopravy, pokud Vám jízda na kole činí spí? potě?ení ne? obtí?e. V 16:14 z Prahy bude pravděpodobně společná jízdenka. Výstup ve Veselí nad Lu?nicí, pak 20 km. Místa pro kolo se musí rezervovat, a? přijde čas, dám výzvu a společně to zamluvíme.

Vlak

Nejbli??í stanice je Lomnice nad Lu?nicí nebo Jindřichův Hradec, oboje 12 km. Pě?ky je to docela otrava, ale aut bude asi dost a nejspí? půjde zajistit odvoz za mírný úplatek pro řidiče :) Vlak do Lomnice i do JH navazuje ve Veselí na ten společný vlak z předchozího bodu.

Vlak + autobus

Dá se chytit autobus z Lomnice nad Lu?nicí (17:15) nebo z Jindřichova Hradce (18:10). Nejlep?í spojení to na?lo autobus-autobus v 15:30 z Florence s přestupem v JH a rezervou 15 minut na přestup. Místenka s předstihem bude asi nezbytnost. Zpátky jede autobus a? v pondělí :)

Úroveň hry

Akce je otevřená pro hráče v?ech úrovní. Ale je celkem známá věc, hráči příli? rozdílných úrovní se u stolu moc rádi nepotkávají. Vyře?íme to rozdělením turnaje do dvou skupin podle úrovně - soutě?ní a společenské. Buď to rozdělíme je?tě před začátkem turnaje nebo bude turnaj systémem kvalifikace - finále/consolation. To se uvidí podle skladby účastníků a preferencí uvedených v přihlá?ce.

Kouření a alkohol

Hrací místnost je nekuřácká. Pití alkoholu v hrací místnosti bude dovoleno, ale budu apelovat na střídmost, a to zejména v soutě?ní(finalové) skupině.

Přihlá?ky

Přihla?ujte se prosím mailem na p.poslednik(zavináč)volny.cz. Přihlá?ka je závazná. Zálohu vybírat nebudu, jsme lidi. Pokud zru?íte rezervaci pozdě, musíte počítat se storno poplatkem.

Do přihlá?ky prosím uveďte ubytování, které byste rádi vyu?ili, a případně slo?ení dru?stva. Hla?te se i jednotlivě nebo po dvojicích, dru?stva se dají dohromady na místě a ka?dý bude hrát. Taky prosím uveďte preferovanou úroveň hry (společenské/soutě?ní).

Konec přihlá?ek 31.5.2007! Po tomto datu vezmu přihlá?ku jen v případě, ?e to bude organizačně výhodné.

Akce potvrzena!!!

V tuhle chvíli mám závazně přihlá?eno 20 hráčů, akce se u? jistě uskuteční. Díky těm, kteří se rychle přihlásili a umo?nili potvrdit rezervaci.

Zatím se přihlásili

Po zralé úvaze jsem se rozhodnul, ?e info o tom, kdo se přihlásil a kam se ho(ji) chystám ubytovat budu psát sem. Jednak to bude na jednom místě a druhak si to mů?ete zkontrolovat a případně mi mailem vynadat. Pokud by někomu vadilo, ?e to sem pí?u, mů?e mi rovně? vynadat :)

Kapacita je:

18.4. Pozor, změna (sní?ení) kapacity ze strany ubytovatele. Vyře?ili jsme rezervací v penzionu Galiana, cca 500 m přes zahradu od zámku. Nová kapacita:

Zámek: 4xtřílů?ák, 6x dvoulů?ák
Ubytovna: čtyřlů?ák, 2x dvoulů?ák, 1x velmi malý dvoulů?ák
Galiana: čtyřlů?ák, 2xtřílů?ák, dvoulů?ák

Kdo se přihlásil:

Bahníková Eva (Z3-b)
Bahník Petr (Z3-b)
Bahník Ondra (Z3-b)
Bernstein Shelly (Z2)
Bernstein Mike (Z2)
Cajti (+1,S)
Černá Anička (S)
Demlová I?ka (Z3-b)
Dvořák Ruda (Z3-c)
Ertnerová Markéta (G2)
Ertner Honza (+2, G2+2xG3-a)
Frab?a Zdeněk (S)
Frank Va?ek (S)
Henzlová Irena (U2)
Henzl Josef (U2)
Heppner Petr -
Hlaváč Honza (Z3-c)
Hozda Milo? (Z3-a)
Jelínek Petr (S)
Kořínek Lubo? (Z3-c)
Krausová Anička (G3-a)
Kraus Jirka (G3-b)
Kyptová Monika (+2, G4)
Kypta Va?ek (G4)
Ludvík Bohou? (+1,U2m)
My? (U4)
Navrátil Franta (G3-b)
Novotný Honza (S)
Nym?ová Lucka (S)
Petrásek Kry?tof (S)
Petrásek Matěj (S)
Pěkná Denisa (Z2)
Pěkný Pavel (Z2)
Plosová Anna (Z3-d)
Pojman Míla (U4)
Pokorný Oldřich (Z3-c)
Posledník Přemek (+3, 2xZ2)
Pospí?il Milan (G3-b)
Pulkrab Petr (Z2)
Sigi (U4)
Svobodová Pavlína (Z2)
Svoboda Ota (Z2)
Sůra Jarda -
?ídlová Věra (Z2)
?lemr Jakub (+1, U2)
?patná Hana (Z3-d)
?klíba Milan (Z3-a)
Teichmann Luká? (S)
Vaněk Jirka (Z3-a)
Zálesák (S)
?ylka Kamil (S)